Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

BGCN 04/05/2014: Sự Trọn Vẹn Trong Chúa Cần Vượt Qua Thử Thách – Mục sư Nguyễn Quang Hòa

Sự trọn vẹn trong Chúa là điều mà mỗi một cơ đốc nhân cần hướng tới và để trở nên trọn vẹn thì chúng ta cần một quá trình đó chính là sự thử thách. Cuộc sống bước đi theo Chúa có những sự thử thách khác nhau, mỗi một sự thử thách đó giúp chúng ta rèn tập, mài dũa chúng ta thành công cụ sắc bén trong tay Chúa. trong Kinh thánh sách Gia-cơ 1:2-4 có chép:”2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” Bài giảng Chúa nhật tuần này loisusong.net xin được gửi đến quý con cái Chúa với tựa đề:”Sự trọn vẹn trong Chúa cần vượt qua thử thách-Mục sư Nguyễn Quang Hòa.”

Bài giảng audio: