Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Sự Cấp Thiết Trong Công Tác Truyền Giáo – Hội Thảo Truyền Giáo Tháng 05/2014

Vừa qua, Hội thánh Lời Sự Sống đã có buổi hội thảo nhấn mạnh đến sự cấp thiết trong công tác truyền giáo, đây cũng là điều mà Hội thánh sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới.
Đến với hội thảo lần này ngoài các mục sư, những người chăn bầy còn có sự tham dự của chủ tịch hiệp hội truyền giáo tại Hàn Quốc, ông là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác truyền giáo và hiệp hội này cũng đã gửi nhiều giáo sĩ đến các quốc gia trên thế giới.

Tại buổi hội thảo tiến sĩ C. đã chia sẻ nhiều điều rất bổ ích về tình hình thế giới hiện tại, mặc dù không có nhiều thời gian nhưng ông cũng đã cung cấp những bằng chứng cho thấy rằng sự cấp bách truyền giáo trong thời kỳ cuối cùng này.

Hiện tại các tôn giáo trên thế giới đang phát triển một cách mạnh mẽ, trong khi đó cơ đốc giáo phương tây đang có xu hướng thoái trào, nhiều người đã đánh mất niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên tại một số quốc gia đang đẩy mạnh công tác truyền giáo và đem Tin Lành chạm tới mọi dân tộc trên thế giới, thậm chí có những hành trình truyền giáo quay lại Giê-ru-sa-lem để chinh phục những con người nơi đây.

Qua những câu chuyện trong công tác truyền giáo mà tiến sĩ C. có dịp chia sẻ thật sự đã khích lệ nhiều người có mặt tại Hội thảo, cho thấy tầm quan trọng trong việc chinh phục những linh hồn hư mất về cho Chúa là như thể nào. Có rất nhiều phương cách khác nhau để đem Tin Lành đến với các dân tộc khác nhau, Chúa là Đấng quyền năng!

Đây cũng là khải tượng mà Hội thánh Lời Sự Sống đang mang trong mình, chúng ta cần đem Tin Lành đến mọi nhà, mọi dân tộc, mọi vùng đất, chinh phục những linh hồn hư mất cho Chúa.

Hội thảo kết thúc với lời cầu nguyện của tiến sĩ C. cho không chỉ riêng Hội thánh Lời Sự Sống mà tất cả các Hội thánh tại Việt Nam sẽ tiếp tục công tác truyền giáo và còn đẩy mạnh hơn nữa để đem tình yêu của Chúa đến với mọi dân trên thế giới.

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8)

-BTT-