Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Nhóm Thanh Niên 17-05-2014 Với Chủ Đề “Tình Bạn Thật”

Tình bạn là một trong những mối quan hệ thiêng liêng đối với mỗi con người. Vào ngày 17/05/2014 vừa qua, thanh niên Hội Thánh Lời Sự Sống đã có một buổi nhóm với chủ đề “Tình bạn chân thật”.

[cycloneslider id=”nhom-thanh-nien-17172014-voi-chu-de-tinh-ban-that”]