Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Thêm Điểm Nhóm Mới – Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam Tại Moscow

Vừa qua Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow đã có thêm điểm nhóm mới.
Vào ngày 24-5-2014 điểm nhóm mới được mở ra và đây cũng là buổi nhóm đầu tiên được con cái Chúa nhóm lại thờ Phượng Chúa tại quận phía Đông Nam-Moscow.

Tạ ơn Chúa, buổi nhóm thật phước hạnh được diễn ra trong sự vui mừng khôn xiết trong vòng các con cái Chúa đang sống và làm việc tại đây. Mặc dù mọi thứ trang thiết bị cho điểm nhóm chưa được đầy đủ, nhưng quan trọng hơn hết đó là tấm lòng con cái Chúa đang sống và làm việc tại đây thật yêu mến Chúa và đã khao khát điều này từ bấy lâu, nay đã được thành.

Tạ ơn Chúa, qua buổi nhóm đã có thêm một linh hồn ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống mình. Ngợi Khen Chúa!

Một số hình ảnh trong buổi nhóm đầu tiên:

Những tấm lòng hướng lên Chúa

Những tấm lòng hướng lên Chúa

Thờ phượng Chúa

Thờ phượng Chúa

2014-06-05 moscow (7)

Buổi nhóm đầu tiên

Mục sư Nguyễn Quang Hòa chia sẻ

Mục sư Nguyễn Quang Hòa chia sẻ

Một linh hồn đã tiếp nhận Chúa

Một linh hồn đã tiếp nhận Chúa

Thông công sau giờ nhóm

Thông công sau giờ nhóm

-CTV Tại Moscow-