Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

BGCN 08-06-2014: Mối Thông Công Cùng Đức Thánh Linh – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

“Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” (Giăng 16 : 7). Vào dịp lễ Ngũ Tuần năm ấy, Đức Thánh Linh đã được ban xuống để ở trong và ở cùng chúng ta đến đời đời. Nếu không nhận biết điều này, đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân có lẽ sẽ mất đi rất nhiều phước hạnh.

Năm nào chúng ta cũng được nghe bài giảng về Đức Thánh Linh vào dịp lễ Ngũ Tuần. Lễ này chỉ có một ngày trong năm, nhưng xin nhớ rằng Ngài ở với chúng ta mỗi ngày trong đời.

Xin gửi tới quý con cái Chúa bài giảng Chúa Nhật tuần này cho một sự hiểu biết và tương giao mật thiết hơn với Đấng Yên ủi của chúng ta.

Bài giảng Chúa nhật 08-06-2014: Mối thông công cùng Đức Thánh Linh-Mục sư Phạm Tuấn Nhượng.

Bài giảng audio:

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/153516195″ params=”color=ff5500&auto_play=false&show_artwork=true&show_playcount=true&show_comments=true” width=”100%” height=”20%” iframe=”false” /]