Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

BGCN 06-07-2014: Thay Đổi Tâm Trí – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Là cha mẹ, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con của mình, nhưng đôi khi ý muốn của cha mẹ dành cho con cái lại không toàn hảo bởi chúng ta là con người. Nhưng Chúa luôn có kế hoạch, chương trình tốt nhất dành con cái của Ngài, vậy làm cách nào để nhận biết được ý muốn tốt lành của Chúa trên đời sống chúng ta? Kinh thánh sách Rô-ma 12: 2b chép “nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. Đổi mới tâm trí là điều quan trọng, vì qua đó chúng ta nhận biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa trời dành bạn và tôi. Hãy đến với bài giảng Chúa nhật tuần này: Thay đổi tâm trí- mục sư Phạm Tuấn Nhượng, một sứ điệp ngắn nhưng rất quan trọng trong đời sống chúng ta!

Bài giảng audio: