Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Thơ Mừng Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Thanh Trì Tròn Hai Tuổi

Nhân dịp mừng Hội thánh Lời Sự Sống tại Thanh Trì tròn hai tuổi, cô Khúc Thị Khánh Phượng dâng lên Chúa bài thơ như lời cảm tạ, lòng biết ơn vì những điều Chúa đã làm trên Hội thánh tại nơi đây.

Bài thơ Kỷ Niệm Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Thanh Trì Tròn Hai Tuổi:

Nơi đây Hội thánh Thanh Trì
Hôm nay Chúa đã định kỳ 2 năm.
Thi đua gặt hái xem tài
Con dân của Chúa mấy ai làm gì.
Chúa mong Hội thánh Thanh Trì
Đừng quên vinh hiển Chúa kỳ đang yêu.
Cha thánh Chúa có những điều
Khuyên răn Hội thánh biết điều với nhau.
Nếu ai cơ cực cơ càu
Cha đây là Chúa rất giàu con ơi.
Giàu ơn cứu chuộc khắp nơi
Giàu lòng thương xót ai vơi cạn tình.
Ngày nay Chúa dạy hết mình
Như gà túc trứng ấp mình nuôi con.
Sinh ra con ấy méo tròn
Ngài là Thiên Chúa vẫn còn yêu thương.
Bởi bao điều ấy vấn vương
Lương tâm xác thịt hãy thương người lành.
Người lành coi sóc vững thành
Hội thánh yên lành sớm tối bình an.
Chúa Cha vui thích đã ban
Hội thánh Yên Mỹ đang lan Tin lành.
Hôm nay Chúa nói cho thành
Lời thơ nét chữ gửi ngành giảng viên.
Dạy răn Lời Chúa rao truyền
Con dân sống thật thân hiền giúp nhau.
Để cho đời sống mai sau
Tấm lòng trong sạch giúp nhau cứu người.
Ai ơi đón nhận Chúa Trời
Vào trong cuộc sống cho đời bình an!

Tác giả: Khúc Thị Khánh Phượng

Dưới đây là một vài hình ảnh trong dịp mừng sinh nhật Hội thánh:

2014-07-08 SNHT Thanh Tri (9)

2014-07-08 SNHT Thanh Tri (2)

“Con yêu Cha của con hết lòng”

2014-07-08 SNHT Thanh Tri (8)

Cùng nhau thờ phượng Chúa

2014-07-08 SNHT Thanh Tri (7)

Thầy Phi-e-rơ chia sẻ

2014-07-08 SNHT Thanh Tri (3)

2014-07-08 SNHT Thanh Tri (5)

 

2014-07-08 SNHT Thanh Tri (6)

Cùng nhau thông công trò chuyện

-BTT-