Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

BGCN 27/07/2014: Chúa Muốn Chúng Ta Có Sự Tự Tin

Trong quá khứ, ít nhất một lần chúng ta bị người khác làm tổn thương, điều đó khiến chúng ta trở nên mặc cảm, thiếu tự tin về bản thân mình. Đôi khi, chính sự thiếu tự tin đó làm chúng ta không dám thay đổi, khiến chúng ta bị bóp nghẹt trong sự sợ hãi, sợ bị tổn thương. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta có sự tự tin cho những điều Ngài kêu gọi chúng ta, hãy vứt bỏ quá khứ với những sự thiếu tự tin, hãy dám thay đổi theo những điều Chúa muốn trên đời sống của bạn và  tôi.

Bài giảng Chúa nhật tuần này, ngày 27/07/2014: Chúa muốn chúng ta có sự tự tin.

Bài giảng audio: