Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

BGCN 07/09/2014: Dâng Mình Cho Chúa – Mục sư Nguyễn Hữu Bảo

Tên đề cũ, câu chuyện mới. Luôn luôn có sự biến đổi diệu kỳ và đầy phước hạnh sau mỗi quyết định.

Xin hãy nghe và khám phá những điều mới từ bài giảng Chúa nhật tuần này, để đời sống ông bà anh chị em luôn ở trong sự trọn vẹn trong Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài.

Bài giảng Chúa nhật ngày 07/09/2014: Dâng Mình Cho Chúa – Mục sư Nguyễn Hữu Bảo