Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

BGCN 21/09/2014: Đời Sống Người Hầu Việc Chúa – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Trong đời sống người hầu việc Chúa, chúng ta cần phải nhớ Chúa cứu chúng ta từ đâu, trước khi đến với Chúa chúng ta là người tội lỗi như thế nào, để từ đó chúng ta có sự cảm thông với người khác, giúp chúng ta yêu họ như Chúa đã yêu. Bài giảng Chúa nhật tuần này giúp chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về “Đời sống một người hầu việc Chúa”. Đây là điều thật cần thiết đối với mỗi một người khi bước đi theo Chúa.

Bài giảng Chúa nhật 21/09/2014: Đời Sống Người Hầu Việc Chúa – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng.

Bài giảng audio: