Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

BGCN 14/12/2014: Ma-ry Và Bôn-xơ Phi-lát – Mục sư Nguyễn Đình Hưng

Trong bản tín điều các sứ đồ mà các hội thánh đã đọc hơn ngàn năm qua ngoài Chúa chỉ có tên của hai con người được nhắc tới: Ma-ri và Bôn-xơ Phi-lát. Ngài được sinh “bởi nữ đồng trinh Ma-ri”, và “chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát”. Hãy cùng lần theo Kinh Thánh để thấy sự khác biệt giữa hai con người này và rút ra bài học cho chúng ta ngày nay!

Bài giảng Chúa nhật 14/12/2014: Ma-ry Và Bôn-xơ Phi-lát – Mục sư Nguyễn Đình Hưng