Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

BGCN 28/12/2014: Tâm Tình Cuối Năm – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Năm 2014 sắp khép lại, chúng ta chuẩn bị đón chào một năm mới, năm 2015. Nhìn lại năm vừa qua, chúng ta thật cảm ơn Chúa vì sự chúc phước của Ngài trên Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam. Bước sang năm 2015, chúng ta chờ đợi điều gì từ nơi Chúa? Mời quý vị và các bạn đến với bài giảng Chúa nhật cuối cùng của năm 2014. Đây cũng là lời tâm tình của mục sư Phạm Tuấn Nhượng về năm vừa qua và những định hình cho năm kế tiếp.

BGCN 28/12/2014: Tâm Tình Cuối Năm – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng