Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

BGCN 11/01/2015: Cách Bày Tỏ Tình Yêu Với Chúa – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng

Nói yêu Chúa rất dễ, ai trong chúng ta cũng có thể nói được điều này, nhưng bày tỏ tình yêu của mình với Chúa qua hành động, đức tin thì nó không phải là dễ dàng. Chúa yêu từng người trong chúng ta, và Ngài muốn mỗi chúng ta không chỉ biết nói yêu Ngài, mà còn biết cách bày tỏ tình yêu đó. Trong Kinh thánh có chép về người đàn bà đã dâng bình dầu quá giá để xức cho Chúa Giê-su và hầu việc Ngài. Điều gì khiến người đàn bà này làm như vậy? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu chuyện trên qua bài giảng Chúa nhật tuần này: Cách bày tỏ tình yêu với Chúa qua lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Huy Hoàng.

Bài giảng audio: