Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

BGCN 25/01/2015: Để Chúa Tể Trị Đời Sống Chúng Ta – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

<b>BGCN 25/01/2015: Để Chúa Tể Trị Đời Sống Chúng Ta – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng</b>

Loisusong.net Đời sống được phước là đời sống có Đức Chúa Trời tể trị. Trong Kinh thánh nhắc tới một vị vua nổi tiếng, vua Đa-vít, người mà có Đức Chúa Trời ở cùng và chúc phước, bởi ông đã mời Đức Chúa Trời tể trị đời sống mình. Vậy làm thế nào để Đức Chúa Trời tể trị đời sống chúng ta? Bài giảng Chúa nhật tuần này sẽ cho chúng ta biết một số nguyên tắc cơ bản trong lời Chúa, để đời sống chúng ta có Đức Chúa Trời tể trị.

BGCN 25/01/2015: Để Chúa Tể Trị Đời Sống Chúng Ta – Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Bài giảng audio:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons