Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Kinh Doanh Cũng Là Một Mục Vụ – Hội Thảo Doanh Nhân Cơ Đốc

<b>Kinh Doanh Cũng Là Một Mục Vụ – Hội Thảo Doanh Nhân Cơ Đốc</b>

Loisusong.net – Trong những ngày đầu tháng 2, nhóm kinh doanh Cơ Đốc Hội Thánh đã được nghe vợ chồng doanh nhân Morris chia sẻ về những kinh nghiệm kinh doanh trong Chúa. Đây là những chia sẻ rất ích lợi cho cả những con cái Chúa có ý định khởi nghiệp kinh doanh cũng như đang dấn thân trong lĩnh vực này.

Trong buổi chia sẻ, ông Morris nhấn mạnh rằng Cơ Đốc nhân trước nhất phải đặt niềm tin vào Chúa và sự tốt lành của Ngài. Cũng theo doanh nhân này, kinh doanh cũng là một mục vụ cần được coi trọng như các mục vụ khác để làm lợi cho công việc nhà Chúa. Mỗi doanh nhân Cơ Đốc phải ý thức rằng, Chúa là người cộng tác chính của mình, là chủ doanh nghiệp, là trung tâm của mọi sự. Chính Chúa là Đấng kêu gọi dân Ngài trở thành nguồn phước, hãy để Chúa làm việc qua bạn.

Hoi thao doanh nhan 06-02-2015 (6)

Ông cũng nhắc người khởi nghiệp kinh doanh cần chú trọng tới nguyên tắc cộng đồng, đặt mình trong cộng đồng và kết nối với những doanh nhân Cơ Đốc nhân khác để cùng tìm kiếm Chúa và giúp nhau thành công. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho Cơ Đốc nhân ngày nay là thành công trong sự hiệp nhất, bởi vậy cá nhân không thể tách rời khỏi cộng đồng.

Dĩ nhiên kinh doanh không thể không có lợi nhuận, nhưng sự tăng trưởng trong kinh doanh cũng phải gắn liền với sự tăng trưởng về mặt thuộc linh.

Doanh nhân Cơ Đốc đồng thời cũng là những người có ơn dâng hiến cho các công việc của Hội Thánh, mỗi người hãy sử dụng những ta-lâng của Chúa ban cho để làm công việc mình. Đầy tớ trung tín trong việc nhỏ thì người chủ tất sẽ giao anh ta quản lí những công việc lớn hơn.

Hoi thao doanh nhan 06-02-2015 (10)

Sử dụng ơn Chúa ban cho là điều rất quan trọng cho sự thành công. Bởi vậy, mỗi Cơ Đốc nhân hãy được phước để trở thành nguồn phước!
Cuối cùng, ông Morris nhấn mạnh, rằng thương trường không thiếu khó khăn, nhưng chớ lo sợ vì Chúa thắng hơn tất cả, hãy cứ trông cậy ở Ngài.

Thanh niên Hội Thánh có năm để liều mình, những doanh nhân Cơ Đốc có năm hết mình và sẵn sàng bất chấp trở ngại!

Xin chúc phước quý ông bà anh chị em được thịnh vượng trong Chúa!

Bài giảng audio:

– Hoàng Yến –
2 thoughts on “Kinh Doanh Cũng Là Một Mục Vụ – Hội Thảo Doanh Nhân Cơ Đốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons