Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Miền Nam – Miền Đất Được Phấn Hưng

<b>Miền Nam – Miền Đất Được Phấn Hưng</b>

Cảm ơn Chúa vì trong thời điểm này chúng tôi được cùng nhau phục vụ Chúa tại Hội thánh Lời sự sống Sài Gòn, được cùng nhau dâng hiến thời gian, tiền bạc và sức lực cho công tác tại đây. Và quả thật, Đức Chúa Trời đãi chúng tôi theo ân điển và sự thành tín Ngài.

Lời tiên tri cùng khải tượng từ Chúa đều chỉ ra rằng miền Nam Việt Nam sẽ được phấn hưng! Chúng tôi tin chắc chắn điều đó đang xảy đến! Chúng tôi đã được xem và được nghe kể một phần về công việc tại miền Bắc, còn ở miền Nam này, chúng tôi đang mắt thấy tai nghe công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Thật vui mừng lắm thay!

Đức Chúa Trời đang mở cửa cho Hội thánh phát triển tại nhiều tỉnh thành thuộc miền Nam. Chính lúc này chứ không khi nào khác là cơ hội để chúng ta dấng hiến và dâng mình phục vụ cho cánh đồng miền Nam.

Tuần vừa qua là một tuần có nhiều sự kiện của Hội thánh Sài Gòn:

Ngày 03/04, Hội thánh tổ chức Lễ Thương Khó – “Tưởng nhớ đến sự chịu khổ và sự chết của Chúa Giê-su”:

mien nam 1
mien nam 2Tưởng nhớ đến sự chịu khổ và sự chết của Chúa Giê-su

Ngày 04/04, Khóa học Alpha kết thúc trong tình yêu thương anh em:

mien nam 3
mien nam 4

Kết thúc khóa học Alpha

Ngày 05/05, Hội thánh tổ chức Lễ Phục Sinh – “Mừng Chúa Giê-su đã sống lại” tại Sài Gòn và Bình Dương:

mien nam 5
mien nam 6
mien nam 7

Mừng Chúa phục sinh tại Sài Gòn

7-binh duong

Mừng Chúa phục sinh tại Bình Dương

Làm Lễ Báp-tem nước cho ba bạn thanh niên:

mien nam 8
mien nam 9
mien nam 10

Báp-tem nước cho các bạn thanh niên

Đây là một số hình ảnh hoạt động của Hội thánh.
Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em con cái Chúa khắp nơi!

– Ctv tại Sài Gòn –
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons