Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

BGCN 12/04/2015: Mặc Sự Công Chính Từ Chúa – Mục sư Phạm Ngọc Anh

<b>BGCN 12/04/2015: Mặc Sự Công Chính Từ Chúa – Mục sư Phạm Ngọc Anh</b>

Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau.” Thi thiên 85: 10.

Sự thương xót, sự chân thật, sự công bình, sự bình an – chúng ta đã nghe nhiều về những từ thế này trong Kinh thánh. Chúa muốn con cái Ngài mặc lấy những điều này trong cuộc sống của mình. Bài giảng tuần này như một sứ điệp mạnh mẽ nói với lòng của chúng ta “hãy sống một đời sống công chính”.

BGCN 12/04/2015: Mặc Sự Công Chính Từ Chúa – Mục sư Phạm Ngọc Anh

Bài giảng audio:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons