Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

BGCN 19/04/2015: Bảy Điều Cần Làm Trong Hội Thánh – Mục sư Nguyễn Quang Hòa

<b>BGCN 19/04/2015: Bảy Điều Cần Làm Trong Hội Thánh – Mục sư Nguyễn Quang Hòa</b>

Trong Giăng 13: 34-35, Chúa Giê-su dạy các môn đồ Ngài phải yêu thương nhau. Vì thế mà có tình yêu thương trong Hội thánh. Bảy điều trong bài giảng Chúa Nhật tuần này là những hành động đơn giản nhưng ý nghĩa mà con cái Chúa có thể làm cho anh chị em mình, từ đó yêu thương và trở nên gắn bó với nhau.

Xin Chúa ban một tuần mới phước hạnh cho tất cả con cái Ngài!

BGCN 19/04/2015: Bảy Điều Cần Làm Trong Hội Thánh – Mục sư Nguyễn Quang Hòa

Bài giảng audio:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons