Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Chức Vụ Giúp Đỡ Trong Hội Thánh

<b>Chức Vụ Giúp Đỡ Trong Hội Thánh</b>

Loisusong.net – Hãy thử tưởng tượng bạn có trong tay một thứ nước hoa rất quý trị giá hơn 100 triệu, nó là tài sản của bạn, bạn có bao giờ nghĩ tới việc sẽ mang nó đi cho không người khác không? Bài giảng hôm nay tôi muốn bạn nhớ lại câu chuyện về người đàn bà đã xức dầu thơm cho Chúa Giê-su trước khi Chúa chịu thương khó (sách tin lành theo Mác chương 14 câu 3 – 9). Trong câu chuyện đó những môn đồ của Chúa đã quở trách người đàn bà vì phí phạm dầu thơm, nhưng Chúa Giê-su không trách người và nói rằng “Người đã làm điều mình có thể làm được”.

Bài giảng audio:

Bài giảng video:

Trong hội thánh, bạn sẽ thấy mỗi người, mỗi chức vụ đều có một công việc riêng của mình, mục sư, giáo sư, tiên tri, sứ đồ… có người làm trọn thời gian, có người chỉ làm công việc nhỏ. Nhưng tất cả chúng ta chỉ là những người phục vụ cho một chức vụ duy nhất mà thôi, đó là chức vụ “giúp đỡ” cho Chúa Giê-su. Bạn đang làm công việc của hội thánh Chúa tức là bạn đang giúp đỡ Chúa rồi đó!

Tại hội thánh, không có công việc nào thuộc linh hơn công việc kia, bởi vì tất cả mọi việc đều có giá trị riêng của nó và đều thuộc linh. Hãy nhớ bạn đang giúp đỡ Chúa dù là bất kì công việc nào trong hội thánh, việc đó Chúa muốn bạn làm và hãy hoàn thành nó vì Chúa. Chớ làm công việc của hội thánh với động cơ loài người.

Bạn có biết rằng chính Chúa Giê-su đã phải đổ huyết của Ngài để hội thánh được sống không? Chính Chúa đã chết để có được những hội thánh như ngày nay, vậy nên bạn hãy thật sự trân trọng thân thể của Ngài. Hãy cống hiến hết sức để giúp đỡ Chúa giao giảng tin lành, hội thánh có trăm công nghìn việc, từ việc nhỏ nhặt nhất cho đến những công việc truyền giáo, tất cả công việc đều có giá trị. Qua bài giảng này tôi muốn hãy giúp đỡ hội thánh từ một tấm lòng biết ơn, làm điều mà bạn có thể làm cho hội thánh dù bất kì công việc gì!

– Ctv.Hoàng Sơn –
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons