Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

BGCN 12/07/2015: Chúa Sẽ Thêm Dầu Mới Trên Đời Sống Chúng Ta

<b>BGCN 12/07/2015: Chúa Sẽ Thêm Dầu Mới Trên Đời Sống Chúng Ta</b>

Loisusong.net – Bạn đã đọc Ma-thi-ơ chương 5 câu 14-16 chưa? Chúa Giê-su phán dạy chúng ta hãy là những ngọn đèn chiếu sáng cho thế gian này, để họ thấy những công việc tốt đẹp của chúng ta mà tôn vinh Đức Chúa Trời Cha. Phải vậy, mỗi Cơ Đốc nhân là một ngọn đèn tỏ của Chúa, nhưng ngày nay có vẻ một vài ngọn đèn đang sắp tàn, đang dần tắt lịm và mờ nhạt đi (vì hết dầu chăng?). Hỡi các bạn của tôi, xin hãy đừng lo lắng, vì Chúa nhân từ của chúng ta sẽ không đến để dập tắt những ngọn đèn đó đâu. NGÀI ĐẾN ĐỂ ĐỔ THÊM DẦU MỚI CHO CHÚNG TA!

BGCN 12/07/2015: Chúa Sẽ Thêm Dầu Mới Trên Đời Sống Chúng Ta

Bài giảng audio:

Nghe thêm nhiều bài giảng hơn tại đây
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *