Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

BGCN 26/07/2015: Sông Nước Hằng Sống – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng

<b>BGCN 26/07/2015: Sông Nước Hằng Sống – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng </b>

Loisusong.net – Giăng 4 câu 14: Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”. Chúa Giê-su đã vì chúng ta mà chịu chết, song để lại cho chúng ta Đức Thánh Linh và đó chính là mạch nước sự sống đời đời. Nhưng nhiều khi xác thịt của chúng ta lại chèn ép ngăn chặn nguồn nước sống đó vào trong lòng chúng ta. Bài giảng tuần này sẽ giúp bạn và tôi hiểu rõ hơn về Nước Sống nơi Chúa Giê-su Christ.

BGCN 26/07/2015: Sông Nước Hằng Sống – Mục sư Nguyễn Huy Hoàng

Bài giảng audio:

Nghe thêm nhiều bài giảng hơn tại đây.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons