Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam Tại Các Nước

Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam Tại Các Nước

1. Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Nga:

Địa chỉ: 129626, Москва, ул.Павла Корчагина, д.2а.

Điện thoại: +7905-534-44-75 (phụ tá mục sư Lương Đức Hà).

E-mail: loisusongrussia@gmail.com; hahanganhan@gmail.com

Website: loisusong.ru.

Facebook: Lời Sự Sống Moscow.

2. Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Malaysia:

Địa chỉ: No. 127b, Jalan Usaha 9, Kawasan Industri Air Keroh, 75450 Melaka, Malaysia.

Email: andien.hoangnguyen@gmail.com.

Điện thoại: +60189547952

3. Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Australia:

Nhóm nhờ phượng Chúa của Hội thánh Lời sự sống Sydney, thời gian: 6:00pm đến 9:00pm

Địa chỉ: 31A Gundaroo Street, Villawood, NSW 2163 Australia

SĐT: 61-415926885

Email: danielhai2002@yahoo.com
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons