Search
Sunday 21 January 2018
  • :
  • :

Mục Sư Nguyễn Huy Hoàng

Mục Sư Nguyễn Huy Hoàng

Mục sư Hoànggmail-icon-62261 facebook-logo

Mục sư: Nguyễn Huy Hoàng Hiện đang quản nhiệm điểm nhóm Bảo Sơn (An Khánh-Hoài Đức, Hà Nội)
Quê quán: Thanh Trì – Hà Nội
Sinh Ngày: 07/11/1974
Tel: (+84) 973412984
Email: hoangphuong2002@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.huyhoang.121398?fref=ts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons