Search
Friday 23 February 2018
  • :
  • :

Ngày 11 – Bạn Đã Từng Biệt Mình Riêng Với Chúa Chưa?

Ngày 11 – Bạn Đã Từng Biệt Mình Riêng Với Chúa Chưa?

“Nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình” (Mác 4:34)

Sự Biệt Mình Riêng của chúng ta với Ngài. Không phải lúc nào Chúa Giê-su cũng đem chúng ta qua một bên để cắt nghĩa mọi sự việc cho chúng ta; Ngài cắt nghĩa chỉ khi nào chúng ta có thể sẵn sàng để hiểu. Đời sống của một số người khác có thể làm những ví dụ dạy dỗ cho chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời muốn chính chúng ta phải tự tra xét tâm linh chúng ta. Đây là một công việc rất chậm – chậm cho đến đỗi Đức Chúa Trời phải dùng hết thời gian và tính chất đời đời của Ngài để tạo nên một người – đàn ông hoặc đàn bà – đúng với mục đích của Ngài. Chúng ta chỉ được Đức Chúa Trời sử dụng sau khi sẵn sàng để Ngài chỉ cho thấy những khía cạnh kín dấu của bản chất chúng ta. Và khi đó chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên vì nhận ra sự thấp kém, thiếu hiểu biết của chúng ta ngay cả đối với chính bản thân mình! Chúng ta không bao giờ ngờ khi được chỉ cho thấy các tính chất như ganh tị, lười biếng, hay kiêu ngạo ẩn nấp trong con người riêng của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-su sẽ chỉ cho chúng ta thấy mọi sự còn giấu kín đó, trước khi ân điển của Ngài khởi sự có tác động trên đời sống chúng ta. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã học tra xét nội tâm mình với tinh thần can đảm?

Chúng ta phải loại bỏ hẳn ý nghĩ cho rằng chúng ta hiểu rất rõ về chính mình. Đây chính là chút kiêu ngạo còn lại mà chúng ta phải từ bỏ. Người duy nhất hiểu rõ chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Đối với đời sống thuộc linh của chúng ta điều đáng rủa sả nhất là sự kiêu ngạo. Nếu chúng ta có thể thoáng thấy được con người riêng của mình dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời là thể nào, chúng ta chắc sẽ không cần nói lên câu, “ôi, tôi thật không xứng đáng gì cả.” Vì chúng ta sẽ tự hiểu điều nầy mà không cần nói lên một lời nào cả. Tuy nhiên lúc nào vẫn còn sự nghi ngờ là chúng ta chưa xứng đáng, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục rào chúng ta lại cho đến khi chỉ còn lại một mình chúng ta với Ngài. Bất cứ một chút tính chất nào của kiêu ngạo hay tự phụ còn lại trong chúng ta, Chúa Giê-su không thể dạy chúng ta được điều gì cả. Ngài sẽ cho phép chúng ta nếm trải những kinh nghiệm đau lòng, hay thất vọng vì sự kiêu ngạo của tri thức chúng ta bị tổn thương. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy những tình cảm, những ước muốn chúng ta đặt không đúng chỗ – những sự việc mà chúng ta không hề tưởng đến. Ngài buộc phải đem chúng ta ra riêng một mình với Ngài. Có rất nhiều sự việc chúng ta được chỉ dạy, nhưng thường thường không có hiệu quả. Nhưng khi Đức Chúa Trời đem chúng ta ra riêng một mình cùng với mọi sự việc đó, thì mọi sự sẽ được sáng tỏ.

Nguồn: trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons