Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Ngày 14 – Bạn Sẽ Bước Đi Trong Mầu Tang Trắng Không?

Ngày 14 – Bạn Sẽ Bước Đi Trong Mầu Tang Trắng Không?

“Chúng ta đã bị chôn với Ngài… trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” (Rô-ma 6:4)

Không ai có thể có được sự nên thánh trọn vẹn mà không kinh nghiệm đi qua một “đám tang trắng” – đó là sự chôn vùi cuộc đời cũ của chúng ta. Nếu không có giây phút thay đổi chủ yếu nầy qua sự chết, sự được nên thánh sẽ không hơn gì một ước mơ khó bao giờ đuổi bắt được. Phải có một “đám tang trắng”, một cái chết với một sự sống lại duy nhất – đó là sự sống lại của một đời sống trong Cưú Chúa Giê-su Christ. Không có gì có thể thắng hơn một đời sống như vậy. Một đời sống hiệp một với Đức Chúa Trời với một mục đích duy nhất – làm một chứng nhân cho Ngài.

Bạn có thực sự đang ở trong những ngày cuối cùng nầy của mình không? Có thể bạn thường nghĩ đến những ngày cuối nầy trong tâm trí bạn, nhưng bạn đã thực sự đi qua kinh nghiệm nầy chưa? Bạn không thể chết hay đi đám tang của bạn với trạng thái náo nức. Chết có nghĩa là ngừng lại sự hiện hưũ của mình. Bạn phải đồng ý với Đức Chúa Trời và thôi không cố chống chỏi để vẫn làm hạng Cơ đốc nhân giống như tình trạng hiện tại của bạn. Chúng ta cố tránh khỏi đi vào nghĩa trang và tiếp tục từ chối sự chết của chính mình. Điều nầy không thể xảy ra bằng các cố gắng của việc làm, nhưng bằng tinh thần khuất phục sự chết. Sự chết — để được “báp-têm trong sự chết Ngài” (Rô-ma 6:3).

Bạn đã trải qua “đám tang trắng” của bạn chưa, hay dù với lòng thành kính bạn vẫn đang đánh lừa chính linh hồn bạn? Hay đã có thời điểm nào của đời sống bạn mà bây giờ bạn ghi nhận đó chính là “ngày cuối” của mình? Hay có một nơi nào trong đời sống mà ký ức bạn có thể đi ngược về đó với tất cả sự khiêm nhường và tràn đầy sự biết ơn, và bạn có thể nói lên cách chân thành rằng, “Vâng, chính lúc đó, trong “đám tang trắng” đó của tôi, tôi đã ký kết một thoả hiệp với Đức Chúa Trời.”

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh…” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Khi bạn nhận thức được ý muốn của Đức Chúa Trời, bạn sẽ bước vào tiến trình của sự nên thánh như một sự đáp lại Ngài cách vô cùng tự nhiên. Bạn muốn có được kinh nghiệm đi trong “đám tang trắng” đó ngay bây giờ không? Bạn có đồng ý với Ngài đây là “ngày cuối” của bạn trên đất không? Giây phút của sự thoả hiệp nầy hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons