Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Sự Sẵn Sàng Tột Cùng

Sự Sẵn Sàng Tột Cùng

Philippines: Một cô bé

Cố bé thầm thì, lời nói líu ríu qua cặp môi sưng vù: “Chiếc áo của tôi. Xin đưa dùm chiếc áo của tôi. Tôi muốn giữ nó.”

Các Cơ Đốc nhân đứng quanh giường cô bé này rất buồn. Vì những nội thương rất nặng, các bác sĩ không giúp được gì nữa. Nhiều tuần trước, các tín đồ này đã mua cho cô chiếc áo màu trắng để mừng sự sống mới và tấm lòng tinh sạch của cô trong Đức Chúa Giê-su Christ.

Cha cô không hài lòng trước quyết định của con gái đi theo Đấng Christ. Một đêm kia, trong tức giận lúc đang say, ông đã tấn công cô, đánh và đá cô. Ông bỏ mặc cô nằm trên con đường đầy bùn cho chết.

Khi cô đến nhóm tại Hội Thánh, các bạn Cơ Đốc của cô đến tìm. Họ thấy cô bé bất tỉnh nằm một đống ở đó, chiếc áo trắng như tuyết ngày trước giờ đây đầy máu và bùn. Cô được đưa đến bác sĩ, nhưng những vết thương quá nặng.

Giờ đây cô đang hỏi chiếc áo của mình.

Những người bạn bảo cô: “Chiếc áo hư rồi,” nghĩ rằng nhìn thấy chiếc áo bị hư càng khiến cố suy sụp tinh thần.

Với đức tin đơn sơ của một cô bé mười tuổi, cô thầm thì: “làm ơn đi, tôi muốn đưa chiếc áo cho Chúa Giê-su thấy. Ngài đã bằng lòng đổ huyết vì tôi. Tôi chỉ muốn Chúa Giê-su biết rằng tôi đang sẵn sàng tuôn huyết vì Ngài.

Lát sau, cô bé qua đời.

Đức Chúa Trời không quan tâm đến năng lực của chúng ta. Chúng ta có thể rất tài năng. Rất tháo vát. Rất giàu có. Làm việc chuyên nghiệp, được mến mộ và đúng giờ. Tuy nhiên, việc dâng nhiều tài năng khác nhau của chúng ta để hầu việc Chúa không hề giống việc dâng sự sẵn sàng của chúng ta. Các tài năng của chúng ta là nói về chính chúng ta – chúng ta có thể thấy mình đang làm việc này việc kia cho Chúa. Trái lại, sự sẵn sàng của chúng ta là về một mình Đức Chúa Trời mà thôi – giá như chúng ta hình dung được Chúa sẽ dùng mình thế nào trong sự hầu việc Ngài. Sẵn sàng cho Chúa có nghĩa sẵn lòng hầu việc Chúa của chúng ta bất kể đến những năng lực cụ thể của chúng ta. Chúng ta làm sao trở nên sẵn lòng như vậy? điều đó cũng là sự ban cho của Chúa. Ngài ban cho chúng ta sự “muốn làm” – ý muốn hay ước ao để được sẵn sàng cho Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tận Hiến Tột Cùng“-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons