Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Những Chứng Nhân Tột Cùng

Những Chứng Nhân Tột Cùng

AMMORIA: BẢY TÙ NHÂN

Công vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.”

Suốt bảy năm, những tu sĩ Hồi Giáo cực đoan cố thuyết phục “những kẻ vô tín” đi theo hồi giáo. Nhưng những Cơ Đốc nhân này, dù bị nhốt trong bóng tối tàn bạo của ngục tù, vẫn không chịu cải đạo.

Họ cố giải thích cho những Cơ Đốc nhân: “Mohammed là tiên tri vĩ đại nhất. Ngài sống gần đây hơn Christ và là vị tiên tri cuối cùng của đức Allah.” Những Cơ Đốc nhân này lắng nghe cẩn thận và đáp: “Trong hệ thống pháp lý của quý vị, tính hợp pháp của một vấn đề được xác định bởi số lượng các nhân chứng về sự giáng trần của Ngài từ Môi-se cho đến Giăng bap-tit. Mohammed chỉ làm chứng cho chính ông mà thôi.”

Bị thất bại, các vị Immans này thử công kích kiểu khác.

“Chắc chắn Hồi Giáo là một tôn giáo do Thượng Đế chỉ định, vì đế quốc của chúng ta rộng lớn hơn rất nhiều so với những xứ dưới quyền kiểm soát cơ đốc nhân, họ vừa nói vừa cười tự mãn.

Những Cơ Đốc nhân này đáp: “Nếu đúng vậy thì sự thờ lạy hình tượng của xứ Ê-díp-tô, Hy-Lạp và La-Mã ắt hẳn là những đạo chân chính, vì có một thời chính quyền của họ đã có những đế quốc rộng lớn nhất. Điều hiển nhiên là chiến thắng, sức mạnh và sự giàu có của quý vị không chứng minh sự thật về đức tin của quý vị. Chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đôi khi ban chiến thắng cho Cơ Đốc nhân và đôi khi cứ để cho họ chịu tra tấn và thống khổ.”

Năm 845, những người Hồi Giáo ở gần thành phố Trung Đông Ammoria cuối cùng đã không còn hy vọng thấy những Cơ Đốc nhân này đi theo mohammed. Cả bảy người đều bị chém đầu, và thi thể bị ném xuống sông Eupharates.

Đức Chúa Giê-su truyền chúng ta phải làm những nhân chứng cho Ngài, chứ không truyền chúng ta có đủ hết mọi câu trả lời. Ba chữ mạnh mẽ nhất bạn có thể nói với một người chưa tin Chúa là: “Tôi không biết”. Đương nhiên có thể bạn có câu trả lời, thậm chí đã có câu trả lời xác định, cho đa số những mối nghi ngờ và thắc mắc của người chưa tin. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, sẽ luôn luôn có những sự bác bỏ thông tin của bạn. Nếu có khi nào trong cơ hội làm chứng bạn lại rơi vào chỗ bạn không biết “những câu trả lời” – hãy cứ nói thành thật như thế. Sau đó hãy tập trung vào một điều mà bạn biết là không thể tranh luận được: Lời làm chứng của bạn. Kinh nghiệm của chính bạn với Chúa Giê-su Christ và những việc Ngài đã làm trong đời sống bạn là điều không thể bị bác bẻ được. Bạn là một chuyên gia về đề tài này. Sự làm chứng hiệu quả sẽ đơn giản là chia sẻ câu chuyện của bạn cho người khác.

-Nguồn: Trích sách “Tận Hiến Tột Cùng”-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons