Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Lòng Tin Quyết Tột Cùng

Lòng Tin Quyết Tột Cùng

INDONESIA: PETRUS

I Tessalonica 1:5 “Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa.”

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, một cơ đốc nhân người Indonesia. Là petrus, đã tuyên bố một câu gây sửng sốt như sau: “Vì chúng tôi có Chúa Giê-su, nên không khó để làm một Cơ Đốc nhân, dầu có rất nhiều sự áp bức”. Tuy câu tuyên bố của anh dường như hiển nhiên với đa số chúng ta, nhưng việc đi theo Đấng Christ đã đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao đối với Petrus.

Đám đông người Hồi Giáo cực đoan đang tức giận vây quanh nhà thờ, phá vỡ các cửa sổ và hô vang những lời thù ghét Cơ Đốc nhân. Cha của Petrus là vị mục sư tại Hội Thánh này đang ở trong nhà cùng với mẹ, chị, người anh họ của Petrus, và một nhân sự trong hội thánh. Cha anh cố gắng để làm đám đông bình tĩnh lại, nhưng họ không chịu bỏ đi. Ông rút lui vào trong nhà thờ để cầu nguyện, xin Chúa bảo vệ và giúp đỡ. Đám đông này đang say máu, nên đốt nhà thờ, reo hò đang khi chờ đợi tấn công bất kỳ ai đi ra. Cảnh sát Indonesia quá sợ nên không dám hành động. Quân đội không sẵn sàng hành động. Thêm một ngôi nhà thờ nữa bị đốt tại đất nước này, là nơi đã có hơn năm trăm nhà thờ bị đốt trong vòng mười năm qua.

Vài giờ sau, khi Petrus trở về hiện trường, nhà thờ và tư thất đã bị cháy ra tro. Thi thể của những người thân bị cháy đến nỗi hầu như không thể nhận ra được. Sau đó, một quan chức chính quyền xin lỗi Petrus nhưng khuyên anh đừng tìm cách trả thù. Khao khát của Petrus không phải trả thù mà là yêu thương. Anh muốn thấy những người Hồi Giáo trên đất nước mình được chinh phục về cho vương quốc của Đấng Christ

Bắt bớ thường là trận địa cuối cùng trong trận chiến giữa bản năng tự nhiên và niềm tin quyết thuộc linh. Bản năng sẽ lo tự bảo tồn. Niềm tin quyết vượt lên trên những lợi ích riêng của bản thân. Bản năng bảo phải trả thù những kẻ đã phạm đến chúng ta. Lòng tin quyết nhắc chúng ta về những nhu cầu thuộc linh của những người bắt bớ chúng ta. Sau khi nhìn thấy người thân bị giết vì cớ niềm tin, hầu hết chúng ta sẽ thấy bản năng mình khó chia sẻ được những niềm tin quyết của Petrus. Tuy nhiên, chọn lựa một điều nào khác hơn việc đi theo Đấng Christ sẽ là không thể chịu nổi cho Petrus. Làm sao anh lại không thể theo Đấng Christ? Câu chuyện của anh chứng tỏ những niềm tin quyết của chúng ta có thể bác bỏ những bản năng của chúng ta. Những điều này chỉ xảy ra khi những thiên hướng tự nhiên của chúng ta bị đảo ngược bởi tình yêu thôi thúc của Đấng Christ – một chiến thắng giữa trận địa của sự bắt bớ.

-Nguồn: Trích sách “Tận Hiến Tột Cùng”-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *