Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Mục Sư Nguyễn Văn Mừng

Mục Sư Nguyễn Văn Mừng

facebook-logogmail-icon-62261

Mục sư: Nguyễn Văn Mừng, hiện đang Quản nhiệm điểm nhóm Thanh Xuân (Hà Nội), Phụ trách văn phòng truyền giáo Lời Sự Sống. Đặc trách công việc tại Thanh Hoá.
Sinh năm: 12/10/1982
Quê quán: Nghĩa Đàn-Nghệ An
Tel: (+84)989847530
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *