Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Di Sản Tột Cùng

Di Sản Tột Cùng

Ma-thi-ơ 5:14
INDONESIA: STENLEY

Khi Stenley rời thuyền lên hòn đảo xa xôi của In-đô-nê-xi-a, anh đã cảm nhận được sự tối tăm thuộc linh. Dân chúng sống vừa theo phù phép, vừa theo hồi giáo. Stenley vừa mới ra khỏi trường kinh thánh và sẵn sàng cho công tác mà Chúa kêu gọi anh: đem những người trên hòn đảo này về với Đấng Christ.

Stenley giảng dạn dĩ, kêu gọi dân chúng quay về với Đấng Christ và thiêu đốt những hình tượng cùng những tàn tích của đời sống cũ. Một người hồi giáo đã đốt hình tượng của mình, nhưng bên trong đó là một cuộn sách trích từ kinh Koran, họ đã báo cáo về Stenley cho các quan chức địa phương. Stenley lập tức bị bắt.

Dầu Stenley bị đánh đập kinh khiếp và hôn mê. Nhưng người cố vấn cho anh từ lúc còn trong trường kinh thánh là mục sư Siwi, đã đến thăm và chứng kiến những giọt nước mắt tuôn ra từ mắt anh. Ít lâu sau, Stenley đã qua đời vì bị thương quá nặng.

Nhưng ngay cả sự chết cũng không chấm dứt được chức vụ của Stenley. Khi câu chuyện của anh được kể lại nơi làng quê anh, mười một người hồi giáo đã tiếp nhận đấng Christ làm Cứu Chúa. Năm mươi ba người dân trong làng đã quyết định theo học Trường Kinh Thánh, bảy người trong số đó yêu cầu được gửi đi làm giáo sĩ tại chính làng mà Stenley đã chết.

Vì mong dập tắt lửa Tin Lành, các quan chức trong làng đã lấy mạng Stenley. Nhưng thậm chí giữa sự bạo lực của họ, bàn tay Đức Chúa Trời vẫn hành động. Ngày nay, ngọn lửa Tin Lành đang cháy sáng tại làng đó.

“Hãy để cho ánh sáng chiếu ra.” Đó là toàn bộ những gì mà mọi người bước theo Đấng Christ phải nhắm đến để làm khi họ bỏ thế gian này lại đằng sau. Một cơ đốc nhân tận tụy sẽ thắp sáng cho một thế giới đang bị hư mất trong tối tăm. Điều đó được gọi là để lại một di sản. Dường như chúng ta thường nghe nói những con người nổi tiếng đã để lại đằng sau mình một di sản trong ngành phim ảnh, thể thao hay trong một số vũ đài công cộng nào đó. Tuy nhiên, tuy đời sống của rất nhiều thánh đồ Đấng Christ bị dập tắt trong tình trạng vô danh, sự sáng trung tín của họ vẫn cháy sáng khắp thế gian. Di sản của họ bởi đức tin, lòng ngay thẳng, hy vọng và tình yêu không bị dập tắt bởi sự chết của họ. Trong thực tế, sự chết thậm chí còn thổi cháy bùng thêm ngọn lửa. Đối với một di sản như thế, những người còn ở lại thường rất sẵn lòng noi gương theo.

-Nguồn: Trích sách “Tận Hiến Tột Cùng”-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *