Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Mục Sư Nguyễn Hữu Phê

Mục Sư Nguyễn Hữu Phê

gmail-icon-62261 facebook-logo

Mục sư: Nguyễn Hữu Phê, hiện đang quản nhiệm điểm nhóm tại Gia Biên – Hà Nội
Quê quán: Đông Anh – Hà Nội
Sinh ngày: 01/12/1972
Tell: (+84) 1669 140 245
Email: phelinh@yahoo.com hoặc phelinh@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/phe.nguyenhuu/about?ref=ts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *