Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Mục sư Nguyễn Đình Hưng

Mục sư Nguyễn Đình Hưng

Mục sư Hưngfacebook-logogmail-icon-62261

Mục sư Nguyễn Đình Hưng, Hiện đang đặc trách Giáo dục trong Hội thánh và đang là quản nhiệm điểm nhóm Đông Anh – Hà Nội
Quê quán: Thái Bình
Sinh ngày: 24/12/1972
Tell: (+84) 989 847 580
Email: josephhungvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/joseph.hung.90
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *