Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Thêm Một Lời Cầu Nguyện Tột Cùng Nữa

Thêm Một Lời Cầu Nguyện Tột Cùng Nữa

Ngày 47: BOHEMIA: JOHN HUSS

John Huss đã viết đang khi chờ bị hành hình: “Lạy Đấng Christ chí nhân, xin ban cho chúng con tâm linh can đảm, dạy dỗ tâm linh có thể sẵn sàng. Và nếu xác thịt yếu đuối, nguyện ân điển Ngài đi trước, vì ngoài Ngài chúng con không làm chi được, và trên hết, không có Ngài thì chúng con không thể đối diện với sự chết tàn nhẫn kia. Xin ban cho chúng con can đảm, dạn dĩ và một đức tin công bình, niềm hi vọng vững chắc, lòng từ thiện hoàn hảo, để chúng con có thể dâng đời sống mình cho Ngài với trọn kiên nhẫn và trọn niềm vui. Amen.

Huss đã kêu gọi cải cách trong giáo hội ở thể kỷ mười lăm, thách thức các linh mục đang bán phép xá miễn (quyền để phạm tội mà không phải gánh chịu hậu quả) và yêu cầu những tiêu chuẩn công lý của Kinh Thánh. Huss đã được hứa ban sự bảo vệ của vua để ra trình diện và nói lên lời biện hộ. Nhưng giờ đây ông đã ngồi trong ngục tối, chờ đợi sự chết, và kêu cầu với Chúa.

Ngày 6 tháng 7 năm 1451, Huss bị lột y phục và xiềng vào giàn thiêu. Khi lửa đốt cháy lên quanh ông, Huss cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Giê-su Christ, chính vì có Tin Lành và vì cớ giảng đạo mà con lấy lòng nhịn nhục và khiêm nhường chịu lấy cái chết kinh khiếp, ô nhục và tàn nhẫn này.” Khi ngọn lửa bùng lên quanh ông, Huss lấy hơi thở cuối cùng, kêu lớn tiếng: “Lạy Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, xin thương xót lấy tôi.” Lời làm chứng của Huss mang tính quyết định để chấm dứt tục bán bùa xá tội và đã đem Cơ Đốc nhân quay trở về với sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

Cầu nguyện: “Là điều làm được nhiều việc nhất, nhưng lại là điều chúng ta thường ít làm nhất. Cầu nguyện là vũ khí phòng thủ đầu tiên của chúng ta trong trận chiến thuộc linh, nhưng chúng ta lại thường sử dụng đến sau cùng. Những người chịu bắt bớ vì đức tin đã dạy chúng ta biết tính ưu tiên của sự cầu nguyện. Những nhận định cuối cùng của họ không phải là những lời lẽ chiến đấu. Hành động cuối cùng của họ trên đất không phải là chống cự. Thay vào đó, cầu nguyện là hơi thở cuối cùng của họ, khiến những kẻ kết tội họ phải lúng túng và thuyết phục nhiều người khác về đức tin kiên quyết của họ. Lịch sử cho thấy những lời cầu nguyện trong lúc hấp hối của những thánh đồ chịu bắt bớ có thể tác động đến người khác vì cớ Tin Lành có lẽ còn nhiều hơn cả lúc họ đương sống. Khi bạn ở trong thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, và những “ngọn lửa” đang cháy bỏng quanh mình, bạn có hướng đến sự cầu nguyện không? Người khác có thấy những lời biện hộ đầu tiên và cuối cùng của bạn chính là sự liên lạc của bạn với Cha trên trời không?

-Nguồn: Trích sách “Tận Hiến Tột Cùng”-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *