Search
Monday 11 December 2017
  • :
  • :

Dâng Hiến Để Làm Gì? – Phỏng Vấn Mục Sư Mats-Ola Ishoel

Dâng Hiến Để Làm Gì? – Phỏng Vấn Mục Sư Mats-Ola Ishoel

mats-olik-696x451Mục sư trưởng Hội Thánh Lời Sự Sống Moscow, Mats- Ola Ishoel trong bài phỏng vấn, đã chia sẻ về ý nghĩa của việc dâng phần mười trong đời sống Cơ Đốc nhân, về nguồn gốc và nguyên tắc thánh trong sự dâng hiến.

Nhiều người mới tin Chúa, và kể cả một số Cơ Đốc nhân lâu năm, luôn thắc mắc câu hỏi: Dâng hiến phần mười để làm gì? Trong thời Cựu Ước dân sự dâng hiến để hỗ trợ cho cuộc sống chi phái Lê-vi. Điều này có áp dụng vào thời của chúng ta ngày nay không?

Trong Cựu Ước có chép về 1/10, và họ đã áp dụng điều đó trong dân Israel. Nhưng về giáo lý thì điều quan trọng cần lưu ý là nguyên tắc 1/10 đã có trước luật pháp Môi-se. Chúng ta thấy Áp-ra-ham dâng 1/10 cho vua Mên-chi-xê-đéc. Và điều đó là quan trọng, bởi vì như vậy thì đây NGUYÊN TẮC THIÊNG LIÊNG ở đây là: Dâng một phần thu nhập của mình cho Đức Chúa Trời.

Khi giảng điều này trong Hội thánh, tôi sử dụng hình ảnh này: Thậm chí cả trong vườn Ê-đen cũng có một phần Đức Chúa Trời giữ lại cho Ngài – đó là Một Cây. Có thể ăn trái của tất cả các cây, nhưng riêng Cây Ấy thì không được ăn đến. Tất nhiên ở đó không nói rõ về 1/10, nhưng nguyên tắc thì vẫn là: KHÔNG PHẢI TẤT CẢ LÀ CỦA TÔI. Một phần những gì tôi có, thuộc về Đức Chúa Trời. Điều đó dạy chúng ta, để chúng ta không chỉ nghĩ về mình, nhưng để chúng ta hiểu rằng, tất cả những gì tôi có KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH TÔI. Trong thời Cựu Ước, khi dân sự dâng hiến 1/10 vào Đền thờ, thì những đồng tiền cũng được chi cho sự giúp đỡ những người nghèo khó và bần cùng. Rất nhiều việc luôn luôn cần đến tiền. Ở trong Hội thánh cũng vậy, phải trả lương cho nhân viên, các việc chi phí cho tòa nhà… Chi tiêu những việc đó như thế nào? Cá nhân tôi tin việc dân sự dâng hiến phần mười là cơ sở cho các chi phí của hội thánh, cũng giống như trong thời Cựu Ước người ta dâng vào Đền thờ, Tân Ước thì người ta dâng vào Hội thánh.

Nhưng theo tôi, trong thời Tân Ước chúng ta không thấy điều đó như luật pháp mà chúng ta cần phải tuân thủ. Trong Tân Ước nói về sức mạnh và sự cần thiết của việc dâng hiến, nhưng Kinh thánh luôn luôn nhấn mạnh đến TẤM LÒNG, rằng chúng ta dâng với sự vui mừng và tự nguyện. Khi chúng ta hầu việc hay giúp đỡ trong Hội thánh, chúng ta làm với tấm lòng tự nguyện, bởi vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Chúng tôi giảng về 1/10, nhưng chúng tôi không dạy rằng mọi người PHẢI dâng 1/10 để trở thành thành viên của Hội thánh chúng tôi. Chúng tôi không làm như vậy. Chúng tôi không nói rằng bạn phải làm như vậy. Chúng tôi khích lệ dân sự dâng với hết TẤM LÒNG của mình.
Hàng trăm năm dân sự thực hiện việc dâng hiến trong Đền thờ. Điều đó thể hiện gần giống như thế này: Chi phái Lê-vi phục vụ trong Đền thờ, và để cho tất cả mọi chức năng trở nên ổn định và hiệu quả, đòi hỏi nhiều chi phí. Để cho điều đó, tất cả dân sự phải dâng cho chi phái Lê-vi 1/10, dựa vào đó họ có thể sống, phục vụ và duy trì sự phục vụ trong Đền Thờ. Đó là KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH của Đức chúa Trời trong Đền thờ.

Trích 1/10 từ khoản được chúc phước để dâng – đúng hay sai? (Ví dụ: điện thoại được tặng, tiền đòi nợ, hay tiền trong tài khoản)

Phải nói thế này, tôi tin thế nào thì tôi đã dạy như thế. Tôi cho rằng không nên trở nên cực đoan. Nếu như có ai đó tặng cho tôi một chiếc điện thoại, tôi nhận điện thoại đó với sự vui mừng và tôi không dâng gì hết. Tôi không cho rằng điện thoại của tôi trị giá 50$, thì tôi phải dâng cho Đức Chúa Trời 5$ (nhưng nếu ai muốn làm thế thì xin cứ dâng). Nhưng nếu có người dâng cho tôi 15$, thì tôi luôn luôn dâng 1,5$. Khi được chúc phước bằng tiền mặt thì tôi luôn luôn dâng, thậm chí nếu được chúc phước trong ngày Giáng Sinh hay ngày Sinh nhật. Mỗi khi có khoản thu nhập nào, tôi luôn luôn dâng 1/10. Nhưng nếu chúc phước cho tôi tiền để số tiền đó mua điện thoại hay để đổ xăng, tôi không nghĩ rằng bắt buộc phải dâng 1/10.

Thế còn phần số tiền trong tài khoản (tiền vay ngân hàng) thì sao? Tôi thưa rằng, tiền vay để thanh toán trả góp không phải là tiền thu nhập, bởi vì số tiền đó bạn phải thanh toán ngược lại. Ví dụ, nếu tôi vay tiền để mua căn hộ, thì đó không phải là số tiền thu nhập, bởi vì số tiền đó tôi phải thanh toán đi.

Có thể dâng 1/10 của mình vào Hội thánh khác hay vào chi nhánh khác của Hội thánh đó không?

Tôi khích lệ mọi người dâng 1/10 vào Hội thánh của mình (là Hội thánh mình là thành viên). Nhưng nếu có ai đó cảm thấy muốn làm khác, với cương vị là mục sư, tôi không nghĩ rằng tôi có quyền áp đặt để nói dâng hay không. Bởi vì chúng ta cần phải tôn trọng sự tự do – MỌI NGƯỜI CẦN DÂNG THEO TẤM LÒNG MÌNH. Nhưng tôi cũng không ngoại trừ, rằng mục sư có thể và cần thiết ban lời khuyên cho vấn đề này. Cá nhân tôi luôn luôn dâng hiến 1/10 ở tại Hội thánh Lời Sự Sống Moscow.

Tôi muốn bổ sung điều này nữa. Tôi có nghe rằng một số nhà giảng đạo nói: Nếu như bạn không dâng 1/10 thì bạn sẽ bị rủa sả. Tôi tuyệt đối không tin vào điều đó. Đó không phải là sự dạy dỗ của Tân Ước. Trong thời Cựu Ước có thể nói như vậy, nhưng chúng ta không có quyền gây sự rủa sả nào đó trên con người. Trong Tân Ước chúng ta không có cơ sở nào cho việc đó. Vì khi ấy, mọi người sẽ dâng 1/10 với lòng sợ hãi. Mà đó không phải là động cơ Đức Chúa Trời muốn. Đức Chúa Trời muốn TÔI là người ban ra, để cho TẤM LÒNG của tôi là tấm lòng hào phóng, để TÔI luôn ban phước, bởi vì đó là tất cả ý nghĩa cuộc đời tôi! Tôi sống để ban phước và trong điều đó có sự vui mừng!

– Nguồn: 316news.org

-Người dịch: Ánh Tuyết-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *