Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Sự Khôn Ngoan Tột Cùng

Sự Khôn Ngoan Tột Cùng

Israel: Ê-Tiên

Nhiều nhân chứng đã làm chứng dối nghịch cùng ông. “Chúng ta đã nghe hắn rủa sả Môi-se và Đức Chúa Trời. Tên này không ngừng nói nghịch luật pháp Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nghe hắn nói Giê-su người Na-xa-rét sẽ phá hủy nơi này và phá bỏ mọi tục lệ mà Môi-se đã truyền cho chúng ta.”

Thầy tế lế cả của hội đồng tối cao quay qua bị cáo. “Ngươi nói gì để biện hộ cho mình?”
Ông bình tĩnh đứng dậy, và giọng điệu nhẹ nhàng của ông đã thay đổi. “Tổ phụ các ông đã giết bất cứ ai dám nói về sự hiện đến của Giê-su này. Và các ông cứ giữ truyền thống tôn giáo của các ông – các ông là kẻ phản bội và giết người, hết thảy các ông đều thế cả! Các ông có trong tay luật pháp của Đức Chúa Trời được truyền lại bời các thiên sứ, quả là món quà bị gói kín! Và các ông đã phí phạm món quà ấy!”

Những tiếng la thét và rủa sả dậy vang đáp lại, nhưng Ê-tiên không nao núng. Ông nhìn thẳng lên trời và tuyên bố: “Kìa, ta thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Đức Chúa Trời!” Họ lấy tay bịt tai lại, ào đến sông, lôi ra bên ngoài thành. Một trong những người Pha-ri-si tên Sau-lơ im lặng gom áo choàng của những người ấy đế máu của Ê-tiên khởi làm dơ chúng.

Khi những hòn đá bắt đầu đập vào thân thể Ê-tiên, ông kêu lên: “Lạy Chúa Giê-su, xin tiếp lấy linh hồn tôi.” Rồi ông quỳ xuống, cầu nguyện đủ lớn để mọi người đều nghe: “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!” – là những lời chót của ông. Sau đó ông qua đời.
Phỏng từ Công-vụ 6:11 – 7:60 (diễn ý), từ bản The Message

Giữ bình tĩnh khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn là biện pháp khôn ngoan nhất. Ngày nay, chỉ cần những chuyện vặt vãnh như là bị kẹt xe, lãnh điểm thấp ở trường, bị quở trách về công việc là cũng đủ để đánh mất bình tĩnh rồi. Tuy nhiên, rèn luyện để vượt qua những tình huống căng thẳng khác thường đòi hỏi không chỉ lương tri. Cần phải có sự khôn ngoan thiên thượng. Khi đối diện với những lời vu cáo và thậm chí mối đe dọa của sự chết, Ê-tiên đã sử dụng sự khôn ngoan thật. Ông không trả đũa. Ông không rủa sả những người vu cáo. Ông chỉ đơn sơ bám vào những gì mình biết là thật và là những điều mà người Pha-ri-si không chịu tin – tức Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đã ôm lấy Ê-tiên khi ông qua đời cũng chính là Đấng đã ôm lấy bạn khi bạn cần sự khôn ngoan mà chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tận Hiến Tột Cùng”-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *