Search
Saturday 24 February 2018
  • :
  • :

Sự Kêu Gọi Của Chúa Cho Hội Thánh – Sứ Điệp Mục Sư Tháng 06/2016

Sự Kêu Gọi Của Chúa Cho Hội Thánh – Sứ Điệp Mục Sư Tháng 06/2016

Loisusong.net – Gửi lời chào thăm tới hết thảy anh chị em con cái Chúa trong Hội thánh chúng ta – Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam – Hội thánh của Đức Chúa Trời!

Thưa anh chị em,

Tôi muốn chia sẻ với anh chị em về mục đích hay sự kêu gọi của Chúa cho Hội thánh, là điều sẽ giúp chúng ta vững bước trên con đường theo Chúa và hầu việc Ngài.

Thi thiên 103:7 có nói rằng “Chúa bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, và cho dân sự Chúa công việc của Ngài”. Nếu chỉ chú tâm lên công việc của Chúa nhìn thấy được cho Hội thánh, có lẽ tâm trạng của chúng ta sẽ lúc lên lúc xuống, lúc phấn khích, lúc nản lòng… Nhưng nếu chúng ta chú tâm được lên đường lối Chúa, là khải tượng của Chúa được bày tỏ khi bắt đầu Hội thánh; những con đường mà Chúa đã dẫn dắt Hội thánh đi theo; những mục đích mà Chúa muốn Hội thánh sẽ nhắm tới… Chúng ta sẽ vững chắc bước vào tương lai.

Vào năm 2004, khi Chúa khởi sự Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam, Ngài đã ban cho khải tượng rằng đây sẽ là một trong các trung tâm của Lời Sự Sống trên thế giới. Trung tâm trước hết là Hội thánh mạnh và có tầm ảnh hưởng, là nơi đào tạo để dấy lên nhiều con gặt và người hầu việc Chúa, cũng là nơi sai phái những giáo sĩ ra đi. Trung tâm này sẽ bao phủ thuộc linh lên khắp Việt Nam và đến cả những đất nước lân cận. Nhiều người trong chúng ta đã bùng cháy, phấn khích khi nhìn thấy Hội thánh tăng trưởng, khi thấy những sự kiện lớn có tầm ảnh hưởng đã xảy ra, khi thấy công việc đã được lan rộng mau chóng… Nhưng “mọi sự dưới trời đều có kỳ định”, không phải lúc nào chúng ta cũng thấy những điều như vậy xảy ra, có lẽ giai đoạn này là kỳ như vậy. Những lúc như thế này, chúng ta rất dễ nản lòng hoặc quên mất khải tượng, quên mất những gì Chúa đã làm cho Hội thánh, quên mất mục đích mà Hội thánh sẽ vươn tới. Vì vậy tôi thấy đây là lúc cần nhắc lại đường lối Chúa cho anh chị em.

Là con cái Chúa, chúng ta không nên chỉ nhìn lên hiện tại, mà cần hướng tới cả tương lai. Không chỉ bước đi bởi mắt thấy mà cả bởi đức tin. Không chỉ nhìn thấy những sự việc bên ngoài, mà nhìn thấy những điều trong thuộc linh liên quan đến đường hướng của Chúa, liên quan đến mục đích của Chúa. Chúng ta cần phải luôn nhớ tại sao có Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam, trong khi đã có rất nhiều những Hội thánh anh em khác. Chúng ta cũng cần nhớ những gì Chúa đã làm cho và qua Hội thánh của Ngài. Tất cả những gì ngày nay chúng ta có (hay được giao thác) đều có mục đích của Đức Chúa Trời. Như xưa kia Ê-xơ-tê được lên làm hoàng hậu là có mục đích của Thiên Thượng, dù bà không cha, không mẹ và thuộc về một dân phu tù. Cũng vậy, không phải ngẫu nhiên mà tại Hà nội, Hội thánh chúng ta có nhiều điểm nhóm, có những cơ sở tốt, có đội ngũ những người hầu việc Chúa mạnh, có những chương trình đào tạo hiệu quả… Tất cả những điều đó đều hướng tới mục đích để chúng ta là nguồn phước cho đất nước, để công việc Chúa được mở mang đến khắp các tỉnh thành Việt nam, đến thời điểm sẽ lan đến các quốc gia lân cận.

Năm 2009, khi đang tham dự một đại hội truyền giáo thế giới và nghe được quyết tâm sai phái giáo sĩ của nhiều Hội thánh tại các quốc gia khác nhau, tôi đã hỏi Chúa: “Chúa ơi, vậy đất nước chúng con thì sao?” Chúa đã bày tỏ cho tôi bốn giai đoạn của công việc Ngài tại Việt Nam: Việt Nam đã nhận Tin lành (đúng vậy các công việc của Chúa tại Việt nam được khởi đầu chủ yếu từ bên ngoài: từ các giáo sĩ, từ những chương trình truyền giáo từ bên ngoài, từ những người Việt tin Chúa từ nước ngoài…); đã đến lúc Hội thánh Việt Nam phải đứng trên chân của mình; Hội thánh Việt Nam phải gánh trách nhiệm truyền giáo cho dân tộc mình và Hội thánh Việt Nam sẽ mang Tin lành đến các quốc gia khác. Có thể nói Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam – một phần của Hội thánh Việt Nam – đang ở giai đoạn 3 là “gánh trách nhiệm truyền giáo cho dân tộc mình” qua việc gửi giáo sĩ tới các tỉnh thành khác nhau hay hỗ trợ các Hội thánh địa phương. Mục tiêu của chúng ta là phải có Hội thánh ảnh hưởng tại khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam. Rồi đến lúc chúng ta sẽ truyền giáo sang các quốc gia khác, các dân tộc khác. Đây có lẽ là mục tiêu cốt lõi, mà vì đó Chúa đã dấy Hội thánh chúng ta lên và Ngài giao thác cho chúng ta nhiều điều.

Chúa Giê-su phán dạy “ban cho có phước hơn là nhận lãnh”. Như vậy có hai lối sống của Cơ Đốc nhân hay hai lối sống của cả Hội thánh: sống để nhận lãnh – đó cũng là điều tốt, và lối sống tốt hơn là ban ra. Chọn lối sống ban ra sẽ khiến chính chúng ta, dòng dõi của chúng ta, Hội thánh và dân tộc chúng ta sẽ được phước. Vì vậy cầu Chúa ban tất cả chúng ta ân điển để lựa chọn lối sống phước hạnh hơn, để qua đó Chúa được vinh hiển và mục đích của Chúa được thành cho dân tộc Việt nam.

Xin Chúa luôn ở cùng và ban phước, ban ơn dư dật trên Hội thánh và trên đời sống của dân sự Ngài!

Mục sư trưởng Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam,
Phạm Tuấn Nhượng
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons