Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

(Sự Kiện Sắp Tới) – Mừng Sinh Nhật Hội Thánh 12 Tuổi

(Sự Kiện Sắp Tới) – Mừng Sinh Nhật Hội Thánh 12 Tuổi

Vào ngày 03/07/2016, Sẽ diễn ra buổi lễ mừng sinh nhật Hội Thánh. Năm nay, Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam đã được 12 tuổi, mặc dù là một Hội thánh còn non trẻ, những tin rằng Chúa sẽ sử dụng Hội thánh để đưa nhiều người quay trở về với Ngài.

Buổi lễ mừng sinh nhật Hội thánh được tổ chức lúc 14h30 tại Hà Nội, sẽ cùng nhau hát thánh ca, xem kịch, nghe Lời Chúa và giao lưu.

Mọi chi tiết xin liên hệ sđt: 0978 263 870 hoặc địa chỉ email: loisusong.net@gmail.com
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *