Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 07 – Cầu Nguyện Trong Danh Dự Của Cha

Ngày 07 – Cầu Nguyện Trong Danh Dự Của Cha

“Con Thánh sinh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời”
(Lu-ca 1:35)

          Nếu Con Đức Chúa Trời đã được hạ sinh vào lòng con người xác thịt của tôi, thì tôi có để cho sự trong trắng thánh khiết của Ngài, sự đơn giản, và sự hiệp một của Ngài với Cha được phô bày qua chính tôi không? Chứng cớ xác thực đã xảy ra cho Trinh nữ Ma-ri đối với lịch sử Con Đức Chúa Trời hạ sinh làm người cũng sẽ là chứng cớ xác thực của lịch sử đời sống của mỗi người thánh. Con Đức Chúa Trời được sinh ra trong tôi xuyên qua việc làm trực tiếp của Đức Chúa Trời; kế đó, là con của Ngài, tôi phải thực hành quyền hạn của tôi là một đứa con – đó là quyền luôn luôn được gặp gỡ Cha tôi mặt đối mặt qua sự cầu nguyện. Tôi có nhận thấy rằng tôi đã phải liên tục nói với chính lương tri tôi trong sự kinh ngạc tột độ, “Tại sao mi cứ muốn ta phải rẽ sang hướng nầy hay đi về hướng kia? ‘Có biết rằng ta phải lo việc Cha ta không?’” (Lu-ca 2:49). Mặc cho các hoàn cảnh có ra thể nào, đứa Con thiêng liêng, chân thật, và đời đời đó phải tiếp tục giữ sự tiếp xúc với Cha mình.

          Tôi có đơn sơ đủ để trở nên giống như Cứu Chúa theo đường lối như vậy không? Hiện Ngài đang có đường lối kỳ diệu của Ngài trong tôi không? Hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời có được làm cho trọn vẹn qua điều mà Con Ngài đã hình thành trong tôi không (xem Ga-la-ti 4:19), hay tôi đang cẩn thận đẩy Ngài sang một bên? Oâi, tiếng kêu than ầm ỉ của thế giới hôm nay! Tại sao mọi người dường như cứ lớn tiếng gào khóc như vậy? Ngày nay người ta gào khóc để đẩy Con Đức Chúa Trời vào sự chết. Hiện không có một chỗ nào dành cho Con Đức Chúa Trời tại đây cả – không có một chỗ dành cho sự tương giao thánh khiết, yên lặng và để trở nên một với Cha.

          Con Đức Chúa Trời hiện có đang cầu nguyện bên trong tôi, mang danh dự đến cho Cha hay không, hay tôi chỉ đang “đọc” lên các đòi hỏi của tôi cho Ngài? Hiện Ngài có đang thi hành chức vụ Ngài bên trong tôi như Ngài đã từng làm trong giai đoạn làm người của Ngài trên đất không? Con Đức Chúa Trời bên trong tôi có đang trải qua những say mê, những đau khổ để chính mục đích của Ngài có thể thành tưụ hay không? Khi một người càng biết rõ đời sống nội tâm của các người thánh đã trưởng thành cách chân chính, thì người đó càng thấy rõ mục đích của Đức Chúa Trời là thể nào: để “… đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài…” (Cô-lô-se 1:24). Và khi chúng ta nghĩ đến sự kiện “chịu hết” nầy, thì lúc nào cũng vẫn có một vài sự việc cần thiết cần phải làm.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *