Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 09 – Sự Chịu Khổ Thiêng Liêng Của Người Thánh

Ngày 09 – Sự Chịu Khổ Thiêng Liêng Của Người Thánh

“Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hoá thành tín.” (1 Phi-e-rơ 4:19)

          Chọn lấy sự đau khổ có nghĩa trong bạn phải có một sự sai trật nào đó, nhưng chọn lấy ý chỉ của Đức Chúa Trời – ngay cả nếu đó có nghĩa bạn sẽ phải chịu khổ – là một điều khác hẳn. Một người thánh khỏe mạnh, bình thường không bao giờ tự chọn lấy cho mình sự đau khổ; người đó chỉ đơn giản là lựa chọn ý chỉ của Đức Chúa Trời, y như Chúa Giê-su đã chọn, mặc dù đó có nghĩa phải chịu đau khổ hay không. Và cũng không bao giờ có bất cứ một người thánh nào dám xen lấn vào bài học chịu khổ đang được dạy dỗ cho đời sống một người thánh khác.

          Một người thánh làm thoả lòng Chúa Giê-su là người sẽ làm cho các người thánh khác trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành cho Đức Chúa Trời. Nhưng những người được dùng để thêm sức mạnh cho chúng ta không hề là những người tỏ lòng thương hại chúng ta; thực ra, chúng ta bị ngăn trở bởi chính những người tỏ lòng thương hại chúng ta, bởi vì sự thương hại chỉ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối hơn thôi. Không ai hiểu được một người thánh hơn một người thánh có một đời sống gần gũi và mật thiết tuyệt đối với Chúa Giê-su. Nếu chúng ta chấp nhận lòng thương hại của một người thánh khác, thì cảm xúc tự nhiên của chúng ta là, “Đức Chúa Trời đối với tôi quá cứng rắn và làm cho đời sống tôi quá khó khăn.”Vì cớ đó Chúa Giê-su đã nói rõ tính tự thương hại là thuộc của ma quỉ (xem Ma-thi-ơ 16:21-23). Chúng ta phải cảm thương cho thanh danh của Đức Chúa Trời. Rất dễ cho chúng ta làm ô uế đặc tính của Đức Chúa Trời vì Ngài không hề cãi vã chống lại; Ngài không hề cố bênh vực hay bào chữa cho chính mình. Hãy cẩn thận về sự suy nghĩ Chúa Giê-su cần sự thương hại trong thời gian Ngài sống trên mặt đất. Ngài đã từ chối lòng thương hại của dân chúng bởi vì trong sự khôn ngoan trọn vẹn của Ngài, Ngài biết rõ rằng không một ai trên đất hiểu được mục đích Ngài (xem 16:23). Ngài chỉ chấp nhận lòng thương hại của Cha Ngài và của các thiên sứ thôi (xem 15:10).

          Hãy nhìn sự tiêu phí dễ sợ của Đức Chúa Trời về các người thánh của Ngài, nếu dựa trên sự xét đoán của thế gian. Đức Chúa Trời dường như đặt để các người thánh của Ngài ở những nơi vô ích nhất. Và kế đó chúng ta nói, “Đức Chúa Trời muốn cho tôi ở tại đây vì tôi rất có ích lợi cho Ngài.” Tuy nhiên Chúa Giê-su không hề đo lường đời sống Ngài bằng cách nào hay nơi nào mà Ngài sẽ được đại dụng. Đức Chúa Trời đặt các người thánh của Ngài ở nơi mà họ sẽ mang lại vinh quang tuyệt đối cho Ngài, và chúng ta hoàn toàn không có khả năng trong việc đoán định đó sẽ là nơi nào.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons