Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Ngày 10 – Kinh Nghiệm Nầy Phải Đến

Ngày 10 – Kinh Nghiệm Nầy Phải Đến

“Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Đoạn, Ê-li-sê không còn thấy người nữa”
(2 Các Vua 2:11-12)

Không có gì sai khi bạn tùy thuộc vào “Ê-li” của bạn bất luận bao lâu mà Đức Chúa Trời còn cho bạn được có người đó với bạn. Nhưng hãy nhớ rằng thì giờ sẽ đến khi người đó phải rời bạn và không còn là sự hướng dẫn và người lãnh đạo của bạn nữa, vì Đức Chúa Trời không có ý định cho người đó ở lại nữa. Ngay cả chỉ với ý nghĩ nầy sẽ làm cho bạn than lên, “Tôi không thể nào tiếp tục mà không có “Ê-li” của tôi. “Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói rõ rằng bạn phải tiếp tục.

Một mình tại “Giô-đanh” của bạn (2:14). Sông Giô-đanh tiêu biểu cho một sự chia rẽ mà ở đó bạn không có sự giao thông với ai cả, và cũng không ai có thể lấy khỏi bạn các trách nhiệm của chính bạn. Và bây giờ bạn phải thử nghiệm điều bạn đã học với “Ê-li” của bạn. Bạn đã ở tại sông Giô-đanh với Ê-li rất nhiều lần, nhưng bây giờ chính bạn phải đối diện với nó một mình. Sẽ không có ích lợi gì nếu bạn nói lên bạn không thể nào tiến bước được – kinh nghiệm chính là ở tại đây, và bạn phải dấn bước vào. Nếu bạn thật muốn biết Đức Chúa Trời có phải chính là Đức Chúa Trời của đức tin mà bạn đang tin cậy, hãy vượt qua “Giô-đanh” của bạn một mình.

Một mình tại “Giê-ri-cô” của bạn (2:15). Giê-ri-cô tiêu biểu cho chỗ mà bạn đã chứng kiến “Ê-li” của bạn làm các công việc lớn lao. Tuy nhiên khi bạn phải một mình đến với “Giê-ri- cô”, bạn lại hết sức miễn cưỡng không muốn khởi bước và đặt sự tin cậy vào Đức Chúa Trời; trái lại, bạn muốn có một người nào khác thay thế bạn cho việc nầy. Nhưng nếu bạn vẫn còn chân thật với điều mà bạn đã học đang khi còn ở với “Ê-li” của bạn, bạn sẽ nhận được một dấu hiệu, như Ê-li-sê đã nhận được, rằng Đức Chúa Trời ở với bạn.

Một mình tại “Bê-tên” của bạn (2:23). Tại “Bê-tên” của bạn bạn sẽ thấy mình rơi vào tình trạng chán nản, mất hết kiên nhẫn, nhưng lại là bước khởi đầu của chính sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Khi bạn rơi vào sự chán nản và cảm thấy ngã về phía của sự sợ hãi – hãy dừng lại! Hãy đứng vững và trung kiên với Đức Chúa Trời và Ngài sẽ minh chứng lẽ thật của Ngài qua một đường lối khiến đời sống bạn trở nên một biểu thị của sự thờ phượng. Hãy thực hành điều bạn đã học đang khi còn ở với “Ê-li” của bạn – hãy dùng chiếc “áo tơi của Ê-li” và cầu nguyện (xem 2:13:14) – Hãy cương quyết tin cậy Đức Chúa Trời, và ngay cả không còn tìm kiếm Ê-li nữa.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons