Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Làm Sao Vượt Qua Những Điểm Thấp Trong Đời Sống – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 21/08/2016

Làm Sao Vượt Qua Những Điểm Thấp Trong Đời Sống – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 21/08/2016

Loisusong.net – Sẽ có lúc chúng ta phải đối mặt với những điểm thấp hay ca đêm trong đời sống mình. Đây là điều bình thường trong đời sống bước đi theo Chúa của chúng ta. Sách Truyền Đạo cho chúng ta biết sẽ phải trải qua các thời và kỳ khác nhau, có thời kỳ thuận lợi, nhưng cũng có những thời kỳ khó khăn. Vậy khi gặp những thời kỳ khó khăn hay điểm thấp trong đời sống, chúng ta sẽ làm gì? Bài giảng tuần này sẽ giúp chúng ta biết cách để đối mặt, vượt qua những ca đêm trong đời sống mình.

Làm Sao Vượt Qua Những Điểm Thấp Trong Đời Sống – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng – BGCN 21/08/2016

Bài giảng audio:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *