Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 27 – Mục Đích Của Sự Cầu Nguyện

Ngày 27 – Mục Đích Của Sự Cầu Nguyện

“Một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện”(Lu-ca 11:1)

Cầu nguyện không phải là một phần bình thường của đời sống một người thiên nhiên. Chúng ta thường nghe nói đời sống của một người sẽ đau khổ nếu người đó không cầu nguyện, nhưng tôi đặt nghi vấn về điều nầy. Đối tượng nhận chịu sự đau khổ chính là đời sống của Con Đức Chúa Trời bên trong người đó, là đời sống được nuôi dưỡng không phải bằng thức ăn, nhưng bằng sự cầu nguyện. Khi một người được sinh lại từ trên cao, thì đời sống của Con Đức Chúa Trời cũng được sinh ra bên trong người đó, và người đó hoặc có thể bỏ đói đời sống đó hoặc nuôi dưỡng đời sống đó. Cầu nguyện chính là phương cách nuôi dưỡng đời sống Con Đức Chúa Trời. Các ý kiến thường tình của chúng ta về sự cầu nguyện không hề tìm thấy trong Thánh kinh Tân ước. Chúng ta chỉ nhìn thấy cách đơn giản sự cầu nguyện là một phương tiện để có được các sự việc chúng ta muốn, nhưng mục đích của sự cầu nguyện theo Kinh thánh là để chúng ta có thể biết được chính Đức Chúa Trời.

“Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được” (Giăng 16:24). Chúng ta phàn nàn trước mặt Ngài, và thỉnh thoảng chúng ta bào chữa cho mình hoặc chúng ta lạnh nhạt với Ngài, nhưng thực ra chúng ta xin Ngài rất ít. Tuy nhiên một đứa con sẽ bày tỏ sự gan dạ phi thường của mình trong việc nài xin! Cưú Chúa chúng ta phán, “nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ” (Ma-thi-ơ 18:3). Hãy nài xin và Đức Chúa Trời sẽ làm thành. Hãy cho Chúa Giê-su dịp tiện và chỗ để Ngài làm việc. Vấn đề là không hề có ai muốn làm việc nầy cho đến khi họ đi đến tận cùng của sự chán nản. Khi một người rơi vào tình trạng mất hết kiên nhẫn và chán nản, thì lúc đó họ không còn thấy cầu nguyện là một công việc hèn nhát nữa; thực ra, đây là con đường duy nhất mà người đó có thể tiếp xúc với lẽ thật và thực tế của chính Đức Chúa Trời. Hãy làm một con người chân thật đứng trước mặt Đức Chúa Trời và dâng lên Ngài các nan đề của bạn – chính các nan đề đã làm bạn mất hết kiên nhẫn và chán nản. Nhưng bao lâu mà bạn còn nghĩ bạn rất độc lập và không cần ai giúp đỡ, thì như vậy bạn cũng không cần nài xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì.

Nếu nói rằng “cầu nguyện thay đổi mọi sự” thì không sát đúng với sự thật bằng nếu chúng ta nói, “Sự cầu nguyện thay đổi tôi và kế đến tôi thay đổi mọi sự việc.” Đức Chúa Trời thiết lập các sự việc để nhờ đó sự cầu nguyện, trên căn bản của sự cưú chuộc, sẽ làm thay đổi cách nhìn của một người đối với các sự việc đó. Sự cầu nguyện không phải là một sự kiện làm thay đổi sự việc trong hình thức, nhưng là một trong các phép lạ hành động bên trong bản chất của nội tâm của một người.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *