Search
Thursday 23 November 2017
  • :
  • :

Ngày 28 – Sự Mật Thiết Vô Song Của Một Đức Tin Đã Chịu Thử Nghiệm

Ngày 28 – Sự Mật Thiết Vô Song Của Một Đức Tin Đã Chịu Thử Nghiệm

“Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:40)

Mỗi khi bạn để đời sống đức tin bạn bước vào một cuộc mạo hiểm, bạn sẽ thấy một điều gì đó trong các hoàn cảnh của bạn, theo quan điểm thường tình của lương tri, tuyệt đối trái nghịch với đức tin của bạn. Nhưng lương tri không phải là đức tin, và đức tin không phải là lương tri. Thực ra, hai sự kiện nầy khác hẳn nhau như giữa đời sống thiên nhiên và đời sống thuộc linh. Bạn có thể tin cậy Chúa Giê-su Christ điều mà lương tri bạn không thể tin cậy nơi Ngài được không? Bạn có thể mạo hiểm với lòng can đảm dựa trên các lời của Chúa Giê-su Christ không, trong khi thực tế của lương tri bạn cứ tiếp tục gào lên, “Tất cả chỉ là một sự dối trá”? Khi bạn đang ở trên đỉnh núi, rất dễ cho bạn nói lên, “Ồ vâng, tôi tin Đức Chúa Trời có thể làm điều đó,” nhưng bạn phải từ trên đỉnh núi trở xuống dưới thung lũng hiện do ma quỉ đang nắm giữ và đối diện với thực tế đang nhạo báng niềm tin của bạn đối với biến động của Núi Hoá Hình (xem Lu-ca 9:28-42). Mỗi lần giáo lý của tôi trở nên rõ rệt trong tâm trí tôi, tôi lại gặp phải một vài sự việc trái ngược lại. Liền sau khi tôi nói lên, “Tôi tin Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của tôi,” thì đức tin tôi bắt đầu bị thử nghiệm (Phi-líp 4:19). Khi sức lực tôi hao mòn và khải tượng của tôi bị che khuất, liệu tôi vẫn chịu đựng sự thử thách nầy đối với đức tin mình một cách chiến thắng hay tôi sẽ xoay lưng lại trong sự thất bại?

Đức tin phải được thử nghiệm, bởi vì nó chỉ có thể trở nên thuộc sở hưũ của bạn xuyên qua các xung đột. Sự thách đố nào đối với đức tin bạn ngay trong hiện tại? Sự thử nghiệm sẽ chứng minh đức tin bạn đúng, hoặc nó sẽ giết chết đức tin bạn. Chúa Giê-su phán, “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ta” (Ma-thi-ơ 11:6). Điều căn bản là lòng tin cậy nơi Chúa Giê-su. “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ niềm tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng” (Hê-bơ-rơ 3:14). Tin Ngài một cách vững vàng và mỗi sự việc có tính cách thách đố sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho đức tin bạn. Sự thử thách cứ tiếp tục xảy ra cho đời sống đức tin cho đến điểm sau cùng là sự chết về thể xác của chúng ta, tức là sự thử nghiệm cuối cùng và nghiêm trọng. Đức tin tức là tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời – một sự tin cậy tuyệt đối đến đỗi không hề tưởng tượng rằng Ngài có thể bỏ rơi chúng ta (xem Hê-bơ-rơ 13:5-6).
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *