Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Hội Thảo Nhân Sự Tháng 9 Tại Sài Gòn

Hội Thảo Nhân Sự Tháng 9 Tại Sài Gòn

Loisusong.net  – Vào ngày 3-4 tháng 9/2016, tại Hội thánh Lời Sự Sống Sài Gòn đã diễn ra Hội thảo thường niên cho nhân sự Hội thánh Lời Sự Sống Miền Nam. Tham dự hội thảo có các mục sư, tôi tớ Chúa và các anh chị em đến từ khu vực Tây Nguyên, Đồng Tháp, Vũng Tàu, Bình Dương, Trà Vinh và Sài Gòn với khoảng 50 người.

Hội thảo lần này có mục sư O.P. tham dự và giảng dạy. Sứ điệp mà mục sư chia sẻ tại hội thảo nhấn mạnh tới tầm quan trọng, sức mạnh và hiệu quả của tầm nhìn hay cách nhìn nhận sự việc, hoản cảnh cuộc sống của chúng ta. Mục sư chia sẻ: “Đôi khi những khó khăn phía trước chúng ta là chính là cơ hội và phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời. Nên chúng ta cần nhờ cậy Đức Thánh Linh để nhận biết điều đó để không đánh mất phước hạnh mà Ngài ban cho chúng ta!

2016-09-10-hoi-thao-nhan-su-1

Mục sư O.P chia sẻ tại hội thảo

Mục sư chia sẻ thêm Hội thánh tại đây đang đứng tại ranh giới, đứng trước những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho. Ngài đã dẫn dắt chúng ta và đang dẫn dắt chúng ta bước vào miền đất hứa. Nên Hội thánh cần bước vào sứ hứa để nhận lấy những gì Đức Chúa Trời sắm sẵn.

Điều tiếp theo mà mục sư chia sẻ là chúng ta cần phải trở lên giống Chúa Giê-su. Giống như những người tại nhà hội Do Thái đã phải kinh ngạc về sự hiểu biết, khôn ngoan và quyền năng của Ngài thì chúng ta cũng hãy để cho những người khác ngạc nhiên về đời sống của mình nơi Chúa Giê-su. Đặc biệt chúng ta có thể để mất hay bị đánh mất rất nhiều thứ trên cuộc đời này, và đôi khi là những con người mà chúng ta yêu thương trân trọng. Nhưng có ba điều chúng ta không bao giờ được đánh mất, đó là đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương!

Thời gian tại Hội thảo cũng là thời gian mà chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ và chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi được trò chuyện cùng những anh chị em đang trong sự phục vụ. Và như vậy mối quan hệ được xây dựng, Hội thánh được hiệp lại cùng nhìn lên Chúa và khải tượng chung để tiếp tục bước đi trong sự phục vụ dâng vinh hiển cho Ngài.

-Việt Tiến-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons