Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Chúa Giê-su Trong Công Việc: Làm Sao Để Đức Tin Hòa Cùng Nghề Nghiệp

Chúa Giê-su Trong Công Việc: Làm Sao Để Đức Tin Hòa Cùng Nghề Nghiệp

Đã đến lúc nhìn nhận rằng công việc mình làm là cần thiết cho sự tăng trưởng của vương quốc Đức Chúa Trời

Nhiều hội thánh và các tổ chức (kể cả Cao đẳng Wheaton nơi tôi làm việc) đang giúp các Cơ Đốc nhân nhìn nhận công việc của họ như một sự kêu gọi, hay như một điều có thể dùng để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời, dù công việc ấy là gì. Đúng vậy! Sự tách bạch đáng tiếc giữa “công việc thế tục” và “công việc thiêng thượng” đã tồn tại quá lâu.

Chỉ khi tất cả chúng ta bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận công việc của mình và nhận ra bàn tay Chúa trên đời sống mình, phúc âm mới được truyền giảng mạnh mẽ hơn. Trong bài viết này, tôi chỉ bàn về một vấn đề: Cần nhìn công việc của mình như một sự kêu gọi.

Trong Công vụ 11, chúng ta đọc được rằng do cơn bắt bớ ở Giê-ru-sa-lem sau vụ ném đá Ê-tiên, Cơ Đốc nhân bị tản lạc tới nhiều miền khác trên thế giới. Ở nơi cư trú mới, họ tiếp tục sống như ở Giê-ru-sa-lem, thực hành và truyền giảng đức tin cho cả dân Do Thái và dân Hy-Lạp.

Kết quả là Chúa đã cứu “rất nhiều người”, và hội thánh ở An-ti-ốt ra đời. Những người từng tản lạc về An-ti-ốt là những người bình thường – những người cha người mẹ cần làm việc để nuôi sống gia đình. Giữa vòng dân ngoại, họ sống trên đức tin của mình và công bố Tin Lành. Rất nhiều người đã thấy, nghe và tin.

Tại đây tôi muốn cho các bạn thấy một điều đặc biệt thú vị: Các sứ đồ không phải là người định lập hội thánh tại An-ti-ốt, gây quỹ và gây dựng nhóm, đồng thời chuyển sang những khu vực lân cận. Hội thánh ở An-ti-ốt đã khởi sự từ những tín đồ mà Chúa sai tới, không do lựa chọn của bản thân họ, mà do sự tản lạc.

Những người này có gia đình, công việc, cuộc sống thường nhật, và họ dùng những điều này như một cách bày tỏ Đấng Christ giữa vòng những đồng nghiệp và người lân cận chưa tin. Nói tóm lại, họ thực hiện mục vụ ngay tại nơi làm việc và tại nhà mình, rồi Hội thánh từ đó mà phát triển. Bạn thấy không? Những con người bình thường làm lớn mạnh hội thánh.

Chúa Giê-su trong công việc

Hầu hết những người đang đọc bài viết này là các mục sư hoặc lãnh đạo hội thánh, nhưng người chúng ta đang hướng tới là các kế toán, giáo viên, bác sỹ và thợ điện.

Hỡi các lãnh đạo hội thánh, chúng ta cần hiểu rằng mình được định để trang bị cho mọi người cùng tham gia vào sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng dự phần vào sứ mệnh đòi hỏi phải đặt mọi thứ dưới sự tể trị của Đấng Christ, trong đó có công việc của chúng ta.

Ngay thời điểm hiện tại, các hội thánh đang có một cuộc đối thoại rất hữu ích và đầy khích lệ về đức tin và công việc, về ảnh hưởng của Tin Lành trên mọi việc chúng ta làm. Thực tế là rất nhiều Cơ Đốc nhân không hài lòng với công việc của mình. Tôi tin rằng một trong những lý do của việc này là mỗi Cơ Đốc nhân tin kính đôi lúc sẽ tự hỏi “liệu tôi có được gọi để phục vụ toàn thời gian?” Kết quả là người ta thường hiểu mập mờ về nghề nghiệp và cách chúng ta phát triển công việc của mình. Tất cả những gì chúng ta làm đều được định hình bởi nhân dạng của chúng ta trong Đấng Christ, bao gồm cách thức tiếp cận công việc của chúng ta.

Quay trở lại buổi sáng thế, công việc của nước Chúa đã bắt đầu từ mạng lệnh Chúa ban cho A-đam: trồng trọt và quản trị khu vườn. Nguyên tắc này lại được tỏ bày rõ hơn trong công việc của A-đam thứ hai – Chúa Giê-su. A-đam đã được ban mạng lệnh thu hái trong vườn Ê-đen, nhưng A-đam thứ hai đã mang đến mùa gặt lớn và hoàn thiện hơn cho các dân tộc trên thế giới.

Chúng ta dự phần vào mùa gặt đó qua sứ mệnh của Ngài trong công việc và đời sống thường ngày, không phân biệt giữa Cơ Đốc nhân “thuộc linh” hay “bình thường”. Chúa kêu gọi tất cả tín đồ tham gia tích cực vào sứ mệnh của Ngài. Phao-lô nói trong Cô-lô-se 3:23: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.

Nếu muốn thấy Cơ Đốc nhân thực sự vui thỏa trong công việc mình và vui vẻ dự phần vào sứ mệnh qua công việc đó, chúng ta phải trang bị cho họ. Nếu muốn thấy các môn đồ Chúa nhân lên như Công vụ 11, mỗi người tin Chúa phải hiểu rõ vai trò của mình trong sứ mệnh của Đức Chúa Trời.

Như Chúa tể trị qua sự tản lạc của con cái Ngài tới An-ti-ốt, Chúa cũng tể trị trên nơi chúng ta được đặt để sống và làm việc. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang ở những nơi vì vinh hiển của Chúa và vì mục đích của Tin Lành giữa các dân.

– Nguồn: christianitytoday.com
– Tác giả bài viết: Ed Stetzer –

– Người dịch: Thu Uyên –
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons