Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 11/10 – Cùng Bước Với Các Bước Mạnh Mẽ Của Đức Chúa Trời

Ngày 11/10 – Cùng Bước Với Các Bước Mạnh Mẽ Của Đức Chúa Trời

“Hê-nóùc đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng thế ký 5:24)

Sự thử nghiệm chính xác nhất về đời sống thuộc linh và đặc tính của một người không phải ở các sự việc mà người đó làm trong những giây phút đặc sắc ngoại lệ của đời sống, nhưng là các sự việc người đó làm trong những thì giờ tầm thường khi không có gì là đặc sắc hay kích thích xảy ra. Giá trị của một người được tiết lộ qua thái độ của người đó đối với các sự việc tầm thường của đời sống khi người đó không đang ở giữa những nơi nổi bật hay công cộng (xem Giăng 1: 35-37 và 3:30). Cùng bước các bước mạnh mẽ và giữ đúng tốc độ với Đức Chúa Trời là một công việc vô cùng khó khăn – có nghĩa về phương diện thuộc linh bạn phải hít lấy một hơi thở mới để lấy thêm sức mới. Trong sự học cùng bước đi với Đức Chúa Trời, luôn luôn có sự khó khăn giữ các bước của mình cùng với các bước mạnh mẽ của Ngài, nhưng một khi bạn đã làm được việc nầy, thì một đặc tính duy nhất tự nó sẽ phô bày ra – đó chính là đời sống của Đức Chúa Trời. Cá nhân của một người sẽ được hoà lẫn vào trong sự hiệp một với chính Đức Chúa Trời, và chỉ các bước mạnh mẽ của Đức Chúa Trời và năng lực Ngài được tỏ bày ra mà thôi.

Thực vậy, rất khó dấn bước vào cùng với các bước mạnh mẽ của Đức Chúa Trời, vì liền khi chúng ta khởi sự bước đi với Ngài, chúng ta thấy rằng tốc độ của Ngài vượt quá chúng ta ngay cả trước khi chúng ta bước được vài bước đầu tiên. Ngài có các đường lối khác nhau trong sự làm việc, và chúng ta phải được huấn luyện và kỷ luật theo đúng đường lối của Ngài. Ê-sai đã nói về Chúa Giê-su – “Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng …” (Ê-sai 42:4) bởi vì Ngài không hề làm việc theo quan điểm của cá nhân Ngài, nhưng luôn luôn làm theo quan điểm của Cha Ngài. Và chúng ta phải học làm theo giống như vậy. Lẽ thật thiêng liêng được học xuyên qua hoàn cảnh vây quanh chúng ta, chứ không theo sự lý luận của tri thức. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với mọi sự việc, và sau đó các sự việc mà trước đây không có thể sẽ trở nên có thể. Dấn bước vào cùng với bước đi mạnh mẽ của Ngài có nghĩa không khác gì vào cùng với sự hiệp làm một với Ngài. Phải mất một thời gian dài để đạt đến điểm đó, nhưng hãy cứ vững tiến. Đừng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì tìng trạng quá đau khổ trong hiện tại – cứ hãy tiếp tục, và không bao lâu bạn sẽ thấy rằng bạn có một khải tượng mới và một mục đích mới.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons