Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 23/10 – Quan Điểm Chính Xác

Ngày 23/10 – Quan Điểm Chính Xác

“Song tạ ơn Đức chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn ” (2 Cô-rinh-tô 2:14)

Quan điểm đúng của một đầy tớ Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản là đạt đến gần điểm cao nhất có thể được, nhưng phải đạt đến điểm cao nhất. Hãy cẩn thận và biết chắc rằng bạn đang duy trì quan điểm của Đức Chúa Trời một cách tốt đẹp, và hãy nhớ rằng điều nầy phải được thực hiện hằng ngày, và từng chút một. Đừng nên suy nghĩ về công việc nầy theo bất cứ một mức độ giới hạn nào. Không có một sức mạnh nào khác bên ngoài có thể va chạm đến quan điểm chính xác của chúng ta.

Quan điểm đúng mà chúng ta cần phải duy trì là sự hiện diện của chúng ta tại đây chỉ cho một mục đích duy nhất – đó là làm những người bị bắt giữ để tham dự cuộc diễn hành về công trình chiến thắng của Đấng Christ. Chúng ta không ở đây để được trưng bày trong tủ kính triển lãm của Đức Chúa Trời – chúng ta ở đây để phô bày chỉ một điều – đó là “bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5). Có một số quan điểm khác hết sức hạn hẹp khi chúng ta suy nghĩ đến! Ví dụ, có các ý kiến cho rằng, “Chỉ một mình tôi đơn độc tranh chiến cho Chúa Giê-su,” hoặc “tôi phải duy trì nguyên nhân của Đấng Christ và gìn giữ đồn lũy nầy cho Ngài.” Nhưng thực ra Phao-lô đã nói, “Tôi ở trong đội ngũ của người đi chinh phục, và dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa cũng không đáng kể, bởi vì tôi luôn luôn được chỉ huy để đi đến chiến thắng.” Ý kiến nầy có được áp dụng cách thực tế trong chúng ta hay không? Niềm vui ẩn kín của Phao-lô là Đức Chúa Trời đã bắt ông là một kẻ dấy loạn ồn ào chống nghịch Đấng Christ, và làm cho ông trở nên một người bị giam giữ – và điều đó đã trở thành là mục đích của ông. Sự vui mừng của Phao-lô là được Cứu Chúa bắt giữ, và ông không còn có bất cứ một thích thú nào khác dù trên trời hay dưới đất. Thật rất hổ thẹn cho một Cơ đốc nhân nếu cứ nói về vấn đề tìm kiếm sự chiến thắng. Chúng ta phải trọn vẹn thuộc về Đấng Chiến Thắng đến đỗi luôn luôn là sự chiến thắng của Ngài, và “chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37).

“Bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn” (2 Cô-rinh-tô 2:15). Chúng ta được vây lấy bởi mùi hương ngọt ngào của Cứu Chúa Giê-su, và bất cứ nơi nào chúng ta đi đến chúng ta là một nguồn tươi mát tuyệt diệu cho Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons