Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Ngày 24/10 – Thuận Phục Mục Đích Của Đức Chúa Trời

Ngày 24/10 – Thuận Phục Mục Đích Của Đức Chúa Trời

“Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cưú chuộc được một vài người không cứ cách nào” (1 Cô-rinh-tô 9:22)

Một công nhân Cơ đốc phải học làm sao để trở nên một người đàn ông hay đàn bà có giá trị và xuất sắc ở giữa vô số sự việc tầm thường và không xứng đáng. Đừng bao giờ phản đối bằng cách nói lên, “Ước chi tôi được ở một nơi nào khác!” Tất cả con dân của Đức Chúa Trời đều tầm thường và được làm cho trở nên xuất sắc bởi mục đích mà Ngài đã ban cho họ. Trừ ra chúng ta có mục đích đúng và sáng suốt trong tâm trí và đầy yêu thương trong tấm lòng chúng ta, chúng ta sẽ nhanh chóng bị chuyển hướng và trở nên vô dụng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là công nhân cho Đức Chúa Trởi do sự tự lựa chọn. Nhiều người nhất tâm lựa chọn làm công nhân, nhưng họ không có mục đích của ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời hay Lời toàn năng của Ngài ở trong họ. Mọi sự của Phao-lô – tấm lòng, trí não, và linh hồn – đều được tiêu dùng cho mục đích cao cả của Chúa Giê-su là mục đích mà Ngài đã đến và thực hiện, và ông không hề bị mất dấu của mục đích duy nhất đó. Chúng ta phải tiếp tục đối phó với chính chúng ta về một sự kiện chủ yếu – “… Đức Chúa Giê-su Christ và Đức Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2).

“Ta đã chọn … ngươi …” (Giăng 15:16). Hãy ghi nhớ những lời nầy như một sự nhắc nhở kỳ diệu cho giáo lý của bạn. Không phải bạn đã lựa chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã lựa chọn bạn. Đức Chúa Trời đang ở trong công tác của Ngài – uốn cong, bẻ gãy, nhồi nắn, và làm đúng theo như sự lựa chọn của Ngài. Và tại sao Ngài làm việc nầy? Ngài làm việc nầy chỉ với một mục đích – đó là để Ngài có thể nói lên, “Người đàn ông nầy là của ta, và người đàn bà nầy thuộc về ta.” Chúng ta phải ở trong tay Ngài để nhờ đó Ngài có thể đặt bao nhiêu người khác nữa trên Vầng Đá, là Giê-su Christ, y như Ngài đã đặt chúng ta.

Không bao giờ nên tự chọn làm một công nhân, nhưng một khi Đức Chúa Trời đã đặt sự kêu gọi Ngài trên bạn thì “khốn thay” cho bạn nếu bạn “xây qua bên hưũ hoặc bên tả” (Phục truyền luật lệ ký 28:14). Ngài sẽ làm cho bạn điều mà Ngài chưa từng làm trước khi tiếng gọi của Ngài đến với bạn, và Ngài sẽ làm cho bạn điều Ngài không làm đối với nhiều người khác. Hãy để cho Ngài có đường lối của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons