Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Ngày 3/11 – Quyền Hạn Của Lẽ Thật

Ngày 3/11 – Quyền Hạn Của Lẽ Thật

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:8)

Điều cần thiết là bạn phải dành cho mọi người cơ hội hành động theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm nầy phải dành riêng cho mỗi cá nhân – bạn không thể hành động thay cho người khác được. Đây phải chính là hành động có chủ tâm của cá nhân đó, nhưng sứ điệp của tin lành phải luôn luôn là nguồn hướng dẫn người đó tiến đến hành động. Từ chối hành động là tự làm cho mình bị bại liệt, vẫn cứ ở tại vị trí trước đây của mình. Nhưng một khi người đó hành động, người đó sẽ không còn giống như trước nữa. Đây là một hành động không cắt nghĩa được về lẽ thật đã từng đến với hằng bao nhiêu người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời bắt phục. Một khi tôi ép buộc tôi đi vào hành động, lập tức tôi khởi sự sống. Bất cứ điều gì kém hơn hầu như không thể tồn tại được. Giây phút tôi thực sự sống chính là giây phút mà tôi hành động với tất cả ý chí tôi.

Khi linh hồn bạn nhận biết được một lẽ thật của Đức Chúa Trời, đừng bao giờ để lẽ thật nầy qua đi mà không hành động ngay trong nội tâm bạn với tất cả ý chí bạn, không cần thiết phải hành động theo bề ngoài của đời sống xác thịt bạn. Hãy ghi nhớ điều nầy bằng mực và bằng máu – làm cho điều nầy phải thành tưụ trong đời sống bạn. Một người thánh dù yếu kém nhất khi bắt đầu “thương lượng” công việc với Cưú Chúa Giê-su Christ sẽ được giải thoát ngay giây phút mà người đó hành động, và sức mạnh toàn năng của Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng ngay giây phút đó thay mặt cho người đó. Chúng ta thấy rõ được lẽ thật, chúng ta thú nhận mình sai lầm, nhưng lại quay trở lại. Kế đó chúng ta lại tiến lên một lần nữa và lại quay trở lại nữa, cho đến khi rốt lại chúng ta học được rằng đối với sự việc nầy không có vấn đề quay trở lại. Khi chúng ta phải đối phó với một lẽ thật của Đấng Cưú Chuộc, chúng ta phải tiến ngay đến sự thương lượng công việc đó với Ngài. “Hãy đến cùng ta” (Ma-thi-ơ 11:28). Chữ đến của Ngài ở đây có nghĩa là “hành động.” Tuy nhiên “đến” thường chỉ là hành động sau hết mà chúng ta cảm thấy muốn làm. Nhưng bất cứ ai đã đến đều biết rằng, chính ngay giây phút nầy, năng lực phi thường của đời sống Đức Chúa Trời chiếm ngự mình. Sức mạnh thống trị của thế gian, của xác thịt, và của tội lỗi ngay hiện tại đều bại liệt; không phải do chính bạn hành động, nhưng vì hành động của bạn đã kết hợp bạn với Đức Chúa Trời và nối kết bạn vào với năng lực cưú chuộc của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons