Search
Wednesday 24 January 2018
  • :
  • :

Yêu Hà Nội – BGCN 06/11/2016

Yêu Hà Nội – BGCN 06/11/2016

Loisusong.net – Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với sách Nê-hê-mi và câu chuyện Nê-hê-mi xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Điều gì khiến cho Nê-hê-mi thực hiện được việc xây dựng lại tường thành sau những sự tàn phá và đổ nát? Đó là tấm lòng của ông với đất nước của mình, với thành đang bị đổ nát. Ngày nay, chúng ta vẫn đang nghe có những tin tức không tốt lành xảy ra ở Hà Nội này. Chúng ta đang đáp ứng với những tin tức không tốt lành đó như thế nào? Yêu Hà Nội liệu có thể là việc làm của chúng ta trước những tin tức không mấy tốt lành như Nê-hê-mi đã từng làm hay không?

Yêu Hà Nội – BGCN 06/11/2016

Nghe bài giảng audio tại đây:

 Bài giảng video:

Nghe nhiều bài giảng hơn tại đây:

icon play font

Tải bài giảng về máy:

icon down font

Xem các bài giảng khác tại kênh Youtube Lời Sự Sống:

icon youtube 1
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons